DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.1.139150

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ОСВОЄННЯ ДЖЕРЕЛ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ

Ja.G. Lazaruk

Анотація


Коротко охарактеризовані ресурси та стан видобування сланцевого газу в світі. Наведені результати геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ у Балтійському басейні та Люблінському прогині Польщі, який межує з перспективною Волино-Подільською нафтогазоносною областю України. Подані стратиграфічна, літологічна, структурна характеристики відкладів силуру Волино-Поділля, перспективних на сланцевий газ. Наведені дані про фізичнівластивості порід, кількість розсіяної органічної речовини та ступінь її катагенетичного перетворення. Проведений порівняльний аналіз вказаних параметрів на польській та українській територіях. Обгрунтований методичний підхід до оцінки ресурсів сланцевого газу об’ємно-генетичним методом, показаний алгоритм робіт з визначення геологічних та видобувних ресурсів сланцевого газу. Оцінені видобувні ресурси сланцевого газу Олеської ділянки в кількості 120-150 млрд м3.

Ключові слова


нетрадиційний газ; сланцевий газ; ресурси; силур; органічна речовина; катагенез

Повний текст:

PDF

Посилання


Alternative of gas supply of Ukraine: liquefied natural gas (LNG) and unconventional gas: (Analytical report by Razumkov Centre), 2011. Natsionalna bezpeka i oborona, № 9, p. 2-42 (in Ukrainian).

The newspaper "Ukrayins’ka pravda", 28.08. 2013, available at: www.prawda.com.ua (in Ukrainian).

Hubych I.B., Lazaruk J.G., Syrota T.O., Barchuk V.V., Alexandrova I.V., Vyslotska O.I., 2012. Hydrocarbon potential of Paleozoic sediments of Volyn-Podolia according to gas log and geochemical studies. Naftova i gazova promyclovist’, № 5, p. 3-8 (in Ukrainian).

Krupski Yu.Z., Kurovets I.M., Chepil P.M., 2013. Estimate of gas resources of black shales of Silurian Volyn-Podolia. Alternative sources of hydrocarbons in Ukraine: prospecting, exploration prospects: Proceeding of Scientific Conference, Kyiv, 27-29 November 2013, p. 30-31 (in Ukrainian).

Kurovets I.M., Drygant D.M., Chepil P.M., Chepusenko P.S., Shyra A.I., 2010. Geological and petrographic characteristic of fine-grained rocks of the Silurian basin of southwestern part of the East European Platform. Zbirnyk naukovych prats’ IGN NAN Ukrainy, vol. 3, p. 287-293 (in Ukrainian).

Lazaruk J.G., Hubych I.B., Syrota T.O., Barchuk V.V., Derenevskyj A.M., Alexandrova I.V., Vyslotska O.I., 2012. Geochemical studies and calculation of shale gas within northwestern part of the Volyn-Podolia. Mineralni resurcy Ukrainy, № 2, p. 9-12 (in Ukrainian).

Lukin A.E., 2010a. Shale gas and its production prospects in Ukraine. Paper 1. Current status of shale gas (in the light of experience in developing its resources in the United States). Geologichnyy zhurnal, № 3 (332), p. 17-33 (in Russian).

Lukin A.E., 2010b. Shale gas and its production prospects in Ukraine. Paper 2. Black shale complexes of Ukraine and the prospects for their gas content in the Volyn-Podolia and the North-Western Black Sea region. Geologichnyy zhurnal, № 4 (333), p. 7-24 (in Russian).

Lukin A.E., 2011. Nature of shale gas in the context of problems of gas and oil lithology. Geologiya i poleznye iskopaemye Mirovogo okeana, № 3, p. 70-85 (in Russian).

Lukin A.Ye., 2014. Geophysical methods and the problem of unconventional natural gas sources detection. Geologichnyy zhurnal, № 1 (346), p. 7-22 (in Russian).

Tissot B., Welte D., 1981. Education and distribution of oil. Moscow: Mir, 504 p. (in Russian).

Poprawa P., 2010. Potential of deposits occurrence of natural gas in the Lower Paleozoic shales in the Baltic and Lublin-Podlasie. Overview geologichny, vol. 58, № 3, p. 226-249 (in Polish).

Rutkowski M., 2013. Gas appears and disappears, or a brief history of estimating of unconventional hydrocarbones in Poland. Overview geologichny, vol. 61,№6, p. 331-333 (in Polish).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Альтернативи газозабезпечення України: скраплений природний газ (СПГ) та нетрадиційний газ: (Аналітична доповідь Центру Разумкова). Національна безпека і оборона. 2011. № 9. С. 2-42.

 

Газета «Українська правда», 28.08.2013. www.prawda.com.ua

 

Губич І.Б., Лазарук Я.Г., Сирота Т.О., Барчук В.В., Александрова І.В., Вислоцька О.І. Перспективи нафтогазоносності палеозойських відкладів Волино-Поділля за даними газокаротажних та геохімічних досліджень. Нафтова і газова пром-сть. 2012. № 5. С. 3-8.

 

Крупський Ю.З., Куровець І.М., Чепіль П.М. Прогнозна оцінка ресурсів газу із чорних сланців силуру Волино-Поділля. Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні:пошуки, розвідка, перспективи: Матеріали наук. конф.,Київ, 27-29 листопада 2013 р. Київ, 2013. С. 30-31.

 

Куровець І.М., Дригант Д.М., Чепіль П.М., Чепусенко П.С., Шира А.І. Геолого-петрографічна характеристика басейнових дрібнозернистих порід силуру південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи. Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України.2010. Вип. 3. C. 287-293.

 

Лазарук Я.Г., Губич І.Б., Сирота Т.О., Барчук В.В., Дереневський А.М., Александрова І.В., Вислоцька О.І.Геохімічні дослідження та підрахунок запасів сланцевого газу в межах північно-західної частини Волино-Поділля. Мінер. ресурси України. 2012. № 2. C. 9-12.

 

Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Ст. 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа (в свете опытов освоения его ресурсов в США). Геол. журн. 2010а. № 3 (332). С. 17–33.

 

Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Ст. 2. Черносланцевые комплексы Украины и перспективы газоносности в Волыно-Подолии и Северо-Западном Причерноморье. Геол. журн. 2010б. № 4 (333). С. 7–24.

 

Лукин А.Е.Природа сланцевого газа в контексте проблем нефтегазовой литологии. Геология и полез. ископаемые Мирового океана. 2011. №. 3. С. 70–85.

 

Лукин А.Е.Геофизическиеметодыипроблема выявления нетрадиционных источников природного газа. Геол. журн. 2014. № 1 (346). С. 7-22.

 

Тиссо В., Вельте Д. Образование и распространение нефти. Москва: Мир, 1981. 504 с.

 

Poprawa P. Potencja wystepowania zу gazu ziemnego w lupkach dolnego paleozoiku w batyckim i lubelsko-podlaskim. Pszeglad Geologiczny. 2010. Vol. 58, № 3. S. 226–249.

 

Rutkowski M. Gas pojawja sie i znika, czyli krotka historia szacowania zagobow weglowodorodow neekonwencjonalnych w Polsce. Przegland Geologiczny. 2013. Vol. 61, № 6. S. 331-333.

Copyright (c) 2019 Ja.G. Lazaruk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua