DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2011.1.139149

ПЕРСПЕКТИВИ СЛАНЦЕВОЇ ГАЗОНОСНОСТІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ

A. Ye. LUKIN

Анотація


Величезні ресурси природного газу пов'язані з низькопроникними колекторами. Вони представлені трьома генетичними типами: щільними алевропіщаними породами (центральнобасейновий газ), вугільними шарами (вугільний метан) і чорними сланцями (сланцевий газ). Промислово-геологічна їх спільність (і близькість технології освоєння) визначається малими розмірами їх матричних порових каналів (0,01-0,5 мкм). Глибока генетична єдність центральнобасейнового газу, вугільного метану і сланцевого газу визначається провідною роллю капілярних явищ у формуванні їх родовищ. При цьому особливе значення для газо насичення низькопроникних колекторів має їх гідрофобізація, фактором якої, зокрема, є рухливі нафтові масла і асфальтено-смолисті речовини, що виділяються внаслідок термодеструкції полімер-ліпідних комплексів органічної речовини в мезокатагенезі. З цими ж процесами пов'язана фізико-хімічна і петрофізична активація чорних сланців і вугілля - їх перетворення в газоносні "щільні" колектори. У єдиній системі нетрадиційних джерел природного газу чорні сланці, а також вугілля відіграють провідну (потенціалзадавальну) роль. Дніпровсько-Донецький авлакоген характеризується тісним взаємозв'язком усіх трьох генетичних типів газоносних "щільних" колекторів. Перспективними на нетрадиційний газ "щільних" колекторів є: нижній фамен північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини (сланцевий, а також центральнобасейновий газ); верхньовізейська (ХІІа м.-ф. горизонт) чорносланцева формація в межах Срібненської депресії (сланцевий газ), верхньовізейські та серпуховські чорносланцеві, ритмітові та фаціально-циклічні вугленосні відклади в межах Суходолівсько-Нехворощанського виступу (сланцевий і центральнобасейновий газ, а також вугільний метан); нижній Серпухов північних окраїн Донбасу і східного сегмента північного борта Дніпровсько-Донецької западини (сланцевий газ). Крім цього, розглянуті перспективи на сланцевий газ нижньопермської соленосної формації та мезозойських чорних глин Дніпровсько-Донецької западини. Тісний взаємозв'язок сланцевого, центрально-басейнового і вугільного природного газу треба враховувати при освоєнні колосальних ресурсів нетрадиційного газу Донбасу. В його межах прогнозується супергігантське (з практично невичерпними ресурсами природного газу) родовище сланцевого газу, що залягає під вугленосними відкладами.


Ключові слова


Сланцевий газ; центральнобасейновий газ; вугільний метан; Дніпровсько-Донецький авлакоген; колектори

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bogdanov Yu. A., Chernyakov A. M. Veroyatnaya prichina gazovyh vybrosov v shahtah Donbassa i vozmozhnye puti ih izucheniya //Dop. NAN Ukrayini. - 2009. - # 12. - S. 104-111.

Bolshakov Yu. Ya. Kapillyarno-ekranirovannye zalezhi nefti i gaza. - Novosibirsk: Nauka, 1989. - 127 s.

Bulat A. F., Zvyagilskij Z. L., Lukinov V. V. i dr. Ugleporodnyj massiv Donbassa kak geterogennaya sreda. - Kiev: Nauk, dumka, 2008. - 411 s.

Zhikalyak M. V. Chi mozhe buti v rozrizi vuglenosnoyi tovshi Donbasu gigantske gazove rodovishe? // Miner, resursi Ukrayini. - 2008. - # 4. - S 16-18.

Korrelyaciya uglenosnyh formacij Lvovsko-Volynskogo i Lyublinskogo bassejnov / Shulga V. F., Zdanovskij A., Zajceva L. B. i dr. - Kiev, 2007. - 250 s.

Lepigov G. D., Orliv S.I/., Gulij V. M. Gigantske gazove rodovishe v Donbasi // Miner, resursi. - 2008.-# 3. - S. 32-33.

Lukin A. E. Devon Dneprovsko-Doneckoj vpadiny (tektono-sedimentacionnye kompleksy, formacii, geneticheskie tipy otlozhenij i litogeodinamika) // Geol. zhurn. - 2006. -# 2-3. - S. 26-47.

Lukin A. E. Devonskie rifogenno-karbonatnye kompleksy Dneprovsko-Doneckogo avlakogena i perspektivy ih neftegazonosnosti // Tam zhe. - 2008. - # 3. - S. 7-26.

Lukin A. E. Iskusstvennye uglevodorodnye mestorozhdeniya i geologicheskie predposylki ih sozdaniya v neftegazonosnyh regionah Ukrainy // Tam zhe. -2010. -# 1. -S. 42-57.

Lukin A. E. Litogeodinamicheskie faktory neftegazonakopleniya v avlakogennyh bassejnah. - Kiev: Nauk, dumka, 1997. - 224 s.

Lukin A. E. Modeli litologicheskih, stratigraficheskih i kombinirovannyh lovushek uglevodorodov // Atlas geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. - Kiev: CTE Mingeo USSR, 1984.-S. 151-154.

Lukin A. E. O Dneprovsko-Doneckom srednevizejskom paleobassejne evksinskogo tipa // Dokl. RAN. - 1995. - T. 344, # 5. - S. 660-664.

Lukin A. E. Priroda slancevogo gaza v kontekste problem neftegazovoj litologii // Geologiya i polez, iskopaemye Mirovogo okeana. -2011.-# 1.-S. 32-54.

Lukin A. E. Slancevyj gaz i perspektivy ego dobychi v Ukraine. St. 1. Sovremennoe sostoyanie problemy slancevogo gaza (v svete opyta osvoeniya ego resursov v SShA) // Geol. zhurn.- 2010. -#3.- S. 17-33.

Lukin A. E. Formacii i vtorichnye izmeneniya kamennougolnyh otlozhenij Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. - M.: Nedra, 1977. - 102 s.

Lukin A. E., Reznikov A. I. O stroenii karbona Dneprovsko-Doneckogo avlakogena//Dokl. AN SSSR. - 1980. - T. 251, # 1. - S. 176-179.

Lukin A. E., Shpak P. F. Riftogennye formacii i neftegazonosnost Dneprovsko-Doneckogo avlakogena // Formacii osadochnyh bassejnov: Tez. dokl. V Vsesoyuz. seminara. -M.:Izd-voMGU, 1985. - S. 219-220.

Materialy po stratigrafii Belorussii / Pod red. V.K. Golubcova. - Minsk: Nauka i tehnika, 1981. - 168 s.

Slancevyj gaz: revolyucionnyj energoistochnik ili mylnyj puzyr? - UA Energy - http: // uaenergy.com.Ua /c225758200614cc9 /0 /225d674f5d0b645dc225767800430796.

Slancevyj gaz. Revolyuciya, kotoraya izmenit gazovuyu geopolitiku. - Rambler finansy. -http://finance.rambler.ru/news/econom-ics/53641250.html.

Sobolev P. Slancevyj gaz, ekonomika i geopolitika. - http://petersobolev.blogspot.com/ 2009/10/blog-post_2146. html.

Stratigrafiya URSR. Devon / Vidp. red. P. L. Shulga. - K.: Nauk, dumka. - 1974. - T. 4, ch. 2. -350 s.

Chto dast Ukraine slancevyj gaz/ Podgotovil Oleg Lobanov, po materialam "Zerkalo nedeli", "Fokus", UNIAN, NEWSru.ua. - Gazeta Ya. - http://www.yagazeta.com/news.php? extend.8748.

Big sandy river basin. - http://www.kywater.org/ bsr/Bsr_report.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богданов Ю. А., Черняков А. М. Вероятная причина газовых выбросов в шахтах Донбасса и возможные пути их изучения //Доп. НАН України. - 2009. - № 12. - С. 104-111.

 

Большаков Ю. Я. Капиллярно-экранированные залежи нефти и газа. - Новосибирск: Наука, 1989. - 127 с.

 

Булат А. Ф., Звягильский З. Л., Лукинов В. В. и др. Углепородный массив Донбасса как гетерогенная среда. - Киев: Наук, думка, 2008. - 411 с.

 

Жикаляк М. В. Чи може бути в розрізі вугленосної товщі Донбасу гігантське газове родовище? // Мінер, ресурси України. - 2008. - № 4. - С 16-18.

 

Корреляция угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов / Шульга В. Ф., Здановский А., Зайцева Л. Б. и др. - Киев, 2007. - 250 с.

 

Лепігов Г. Д., Орлів С.І/., Гулій В. М. Гігантське газове родовище в Донбасі // Мінер, ресурси. - 2008.-№ 3. - С. 32-33.

 

Лукин А. Е. Девон Днепровско-Донецкой впадины (тектоно-седиментационные комплексы, формации, генетические типы отложений и литогеодинамика) // Геол. журн. - 2006. -№ 2-3. - С. 26-47.

 

Лукин А. Е. Девонские рифогенно-карбонатные комплексы Днепровско-Донецкого авлакогена и перспективы их нефтегазоносности // Там же. - 2008. - № 3. - С. 7-26.

 

Лукин А. Е. Искусственные углеводородные месторождения и геологические предпосылки их создания в нефтегазоносных регионах Украины // Там же. -2010. -№ 1. -С. 42-57.

 

Лукин А. Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах. - Киев: Наук, думка, 1997. - 224 с.

 

Лукин А. Е. Модели литологических, стратиграфических и комбинированных ловушек углеводородов // Атлас геологического строения и нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины. - Киев: ЦТЭ Мингео УССР, 1984.-С. 151-154.

 

Лукин А. Е. О Днепровско-Донецком средневизейском палеобассейне эвксинского типа // Докл. РАН. - 1995. - Т. 344, № 5. - С. 660-664.

 

Лукин А. Е. Природа сланцевого газа в контексте проблем нефтегазовой литологии // Геология и полез, ископаемые Мирового океана. -2011.-№ 1.-С. 32-54.

 

Лукин А. Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Ст. 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа (в свете опыта освоения его ресурсов в США) // Геол. журн.- 2010. -№3.- С. 17-33.

 

Лукин А. Е. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. - М.: Недра, 1977. - 102 с.

 

Лукин А. Е., Резников А. И. О строении карбона Днепровско-Донецкого авлакогена//Докл. АН СССР. - 1980. - Т. 251, № 1. - С. 176-179.

 

Лукин А. Е., Шпак П. Ф. Рифтогенные формации и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена // Формации осадочных бассейнов: Тез. докл. V Всесоюз. семинара. -М.:Изд-воМГУ, 1985. - С. 219-220.

 

Материалы по стратиграфии Белоруссии / Под ред. В.К. Голубцова. - Минск: Наука и техника, 1981. - 168 с.

 

Сланцевый газ: революционный энергоисточник или мыльный пузырь? - UA Energy - http: // uaenergy.com.Ua /c225758200614cc9 /0 /225d674f5d0b645dc225767800430796.

 

Сланцевый газ. Революция, которая изменит газовую геополитику. - Rambler финансы. -http://finance.rambler.ru/news/econom-ics/53641250.html.

 

Соболев П. Сланцевый газ, экономика и геополитика. - http://petersobolev.blogspot.com/ 2009/10/blog-post_2146. html.

 

Стратиграфія УРСР. Девон / Відп. ред. П. Л. Шульга. - К.: Наук, думка. - 1974. - Т. 4, ч. 2. -350 с.

 

Что даст Украине сланцевый газ/ Подготовил Олег Лобанов, по материалам "Зеркало недели", "Фокус", УНИАН, NEWSru.ua. - Газета Я. - http://www.yagazeta.com/news.php? extend.8748.

 

Big sandy river basin. - http://www.kywater.org/ bsr/Bsr_report.html.

 

Copyright (c) 2019 A. Ye. LUKIN

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua