№ 1 (2011)

Зміст

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ ФАНЕРОЗОЮ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
P. F. GOZHIK, L. I. KONSTANTYNENKO, V. I. POLETAEV ст. 7 - 13
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОНСЬКОГО КРАТЕРА НА УКРАЇНСЬКОМУ ЩИТІ ТА НАФТОГАЗОНОСНОЇ ІМПАКТНОЇ СТРУКТУРИ ЕЙМС НА КАНАДСЬКОМУ ЩИТІ PDF (Русский)
E. P. GUROV, P. F. GOZHIK, V. V. GLADUN, I. D. BAGRIY ст. 14 - 20
ПЕРСПЕКТИВИ СЛАНЦЕВОЇ ГАЗОНОСНОСТІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ PDF (Русский)
A. Ye. LUKIN ст. 21 - 41
УКРАЇНСЬКИЙ ГІПОСТРАТОТИП ВЕНДСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
V. Yа. VELIKANOV ст. 42 - 49
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ PDF
V. I. LYALKO, M. O. POPOV ст. 50 - 58
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ГРАНІТОЇДАХ ФОРМАЦІЇ РАПАКІВІ УКРАЇНСЬКОГО І БАЛТІЙСЬКОГО ЩИТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ЇХ УТВОРЕННЯ PDF (Русский)
M. I. TOLSTOY, N. V. KOSTENKO, Yu. L. GASANOV ст. 59 -65
ПРОБЛЕМИ СТРАТИГРАФІЇ ДОКЕМБРІЮ БУЗЬКО-РОСИНСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
M. M. KOSTENKO ст. 66 - 73
МОРФОГЕНЕЗ ЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ЗУБІВ ALLOPHAIOMYS І PROLAGURUS – ЕВОЛЮЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ СТРАТИГРАФІЧНОГО РОЗЧЛЕНУВАННЯ ЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЄВРОПИ PDF (Русский)
A. I. KROKHMAL ст. 74 - 84
САМООРГАНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВОДООБМІНУ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА ВЛАСТИВІСТЬ КАРСТУ PDF (Русский)
A. B. KLIMCHOUK ст. 85 - 110
ОБГРУНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СУМІСНОЇ МІГРАЦІЇ ВОЛОГИ ТА ЛЕГКИХ НАФТОПРОДУКТІВ У НЕНАСИЧЕНО-НАСИЧЕНИХ ГРУНТАХ PDF (Русский)
A. B. SITNIKOV ст. 111 - 119
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РОЗЧИНЕНИХ У ҐРУНТОВИХ ВОДАХ НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ НА ДІЛЯНЦІ АЕРОДРОМУ М. МИКОЛАЇВ (УКРАЇНА) PDF (Русский)
A. L. BRICKS, R. B. GAVRILYUK ст. 120 - 127

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

ЧИ Є РОТАЦІЙНА ДИНАМІКА ЗЕМЛІ ГОЛОВНИМ ДЖЕРЕЛОМ (ПРИЧИНОЮ, РУШІЙНОЮ СИЛОЮ) ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ? PDF (Русский)
I. I. CHEBANENKO ст. 128 - 131

Ювілеї

Олександр Дмитрович Федоровський (До 80-річчя від дня народження) PDF
  ст. 132 - 133
Віталій Федорович Шульга (До 80-річчя від дня народження) PDF
  ст. 134
Вячеслав Якимович Веліканов (До 75-річчя від дня народження) PDF
  ст. 135 - 136