DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.2.169930

ПІДЗЕМНІ ВОДИ ВЕРХНЬОСАРМАТСЬКОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ЯК РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ПИТНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИКОЛАЄВА (УКРАЇНА)

V.M. Shestopalov, B.D. Stetsenko, Yu.F. Rudenko

Анотація


Показано можливість водопостачання Миколаєва за рахунок підземних вод верхньосарматського водоносного горизонту в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Створено гідрогеологічну модель Миколаївського родовища підземних вод, на якій вивчено структуру водообміну і джерела формування експлуатаційних запасів підземних вод верхньосарматського водоносного горизонту – основного горизонту питних підземних вод у районі Миколаєва. Проаналізовано вплив різних чинників на багатоводність верхньосарматських відкладів, в тому числі захищеність прісних підземних вод від підтягування солонуватих вод із Бузького лиману. Вивчено можливість форсованої експлуатації підземних вод цього горизонту в залежності від тривалості надзвичайного періоду. 

 


Ключові слова


верхньосарматський водоносний горизонт; підземні води; математичне моделювання; надзвичайний період; Миколаївське родовище підземних вод

Повний текст:

PDF

Посилання


Chiang W.-H., Kinzelbach W. (2001). 3D-Groundwater Modeling with PMWIN. Springer, Berlin, Heidelberg, 346 pp. (in English).

Climentov P.P., Bogdanov G.Ya. (1977). General Hydrogeology. Moscow, Nedra, 357 pp. (in Russian).

Explanatory Note for State Geological Map. Sheet L-36-VIII (1974). Moscow, Ministry of Geology of USSR (in Russian).

Explanatory Note for State Geological Map. Sheet L-36-IX (1976). Moscow, Ministry of Geology of USSR (in Russian).

Handbook for Hydrogeologist. Vol. 1. (Ed. V.M. Maksimov) (1967). Leningrad, Nedra, 592 pp. (in Russian).

Kendall M., Moran P. (1972). Geometrical probabilities. Moscow, Nauka, 192 pp. (in Russian).

Stetsenko B. (2017). On relationship of hydrodispersivity of fracture rocks to other geofiltration parameters and depth. 11th International Science Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Conditions of Environment”, 11-14 October 2017. Kyiv, Ukraine. Disk (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кендалл М., Моран П. Геометрические вероятности. Москва : Наука, 1972. 192 с.

 

Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. Москва : Недра, 1977. 357 с.

 

Объяснительная записка к Государственной геологической карте. Лист L-36-VIII. Москва : Мингео СССР, 1974.

 

Объяснительная записка к Государственной геологической карте. Лист L-36-IX. Москва : Мингео СССР, 1976.

 

Справочник гидрогеолога. Т. 1: Максимов В.М. (ред.). Ленинград : Недра, 1967. 592 с.

 

Chiang W.-H., Kinzelbach W. 3D-Groundwater Modeling with PMWIN. Springer, Berlin, Heidelberg, 2001.  346 p.

 

Stetsenko B. On relationship of hydrodispersivity of fracture rocks to other geofiltration parameters and depth. 11th International Science Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Conditions of Environment”, 11-14 October 2017, Kyiv, Ukraine. Disk.
Copyright (c) 2019 V.M. Shestopalov, B.D. Stetsenko, Yu.F. Rudenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua