№ 2 (2019)

Зміст

ПІДЗЕМНІ ВОДИ ВЕРХНЬОСАРМАТСЬКОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ЯК РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ПИТНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИКОЛАЄВА (УКРАЇНА) PDF
V.M. Shestopalov, B.D. Stetsenko, Yu.F. Rudenko 5-17
ОБГРУНТУВАННЯ ПОШУКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДНЕВИХ СКУПЧЕНЬ ТА ГЕОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ (нафтогазоносні райони, шахтні поля) PDF (English)
I.D. Bagriy, P.F. Gozhik, A.A. Repkin, S.A. Kuzmenko, A.A. Loktiev, V.G. Semenuk 18-28
ВПЛИВ ТЕКТОНІЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЛИБОКОЗАЛЯГАЮЧИХ ПОРІД PDF
H.M. Bondar, M.I. Yevdoschuk, O.L. Zimin 29-37
ДОННІ КАРБОНАТНІ СПОРУДИ – ОБ'ЄКТИ ДЛЯ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ PDF (Русский)
O.N. Sokur, A.V. Omelchuk 38-48
РЕЛІКТИ ПАЛЕОФЛОРИ В УДАРНОРОЗПЛАВЛЕНИХ ПОРОДАХ КРАТЕРА ЕЛЬГИГИТГИН НА ЧУКОТЦІ (РОСІЯ) PDF (Русский)
Y.P. Gurov, V.V. Permiakov 49-62
СТРАТИГРАФІЯ ТА УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇЇ МІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ФОРАМІНІФЕР PDF
M.Y. Kulyanda 63-72
МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ МИЛЯТИНСЬКОГО КАР’ЄРУ ЗЕРНИСТИХ ФОСФОРИТІВ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ PDF
R.M. Shevchuk 73-78

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

СТРАТИГРАФІЯ ГРАНУЛІТОВИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ЇХ ГЕОЛОГО-ФОРМАЦІЙНА КОРЕЛЯЦІЯ. Стаття 1 PDF (Русский)
V.P. Kyrylyuk, A.M. Lysak, A. A. Sivoronov 79-101

Із історії науки

ВИДАТНИЙ ГЕОЛОГ-НАФТОВИК АКАДЕМІК ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ ПОРФІР’ЄВ (До 120-річчя від дня народження) PDF (Русский)
N.N. Shatalov 102-108