DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.2.169937

МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ МИЛЯТИНСЬКОГО КАР’ЄРУ ЗЕРНИСТИХ ФОСФОРИТІВ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

R.M. Shevchuk

Анотація


 Розглянуті можливості застосування супутникових даних для моніторингу відкритого видобування фосфоритів та стану природовідновлювальних робіт на прикладі Милятинського кар’єру (Острозький район Рівненської області). В результаті досліджень було виявлено, що видобування зернистих фосфоритів припинилося чотири роки тому, а рекультивація порушених земель досі не проведена, що є порушенням чинного законодавства України.

 


Ключові слова


зернисті фосфорити; дистанційне зондування Землі; відкрите видобування; рекультивація; супутниковий моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


GOST 17.5.3.04-835302-85 since 30.04.1983 № 1521. Nature protection. Lands. Reclamation general requirements. Moscow, 1983, 8 p. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1521400-83 (in Russian).

GOST 17.4.3.02-85 since 05.05.1985. Nature protection. Soils. Requirement for fertile layer conservation in performing earth moving. Moscow, 1985, 3 p. Retrieved from: http://vsegost.com/Catalog/29/29224.shtml (in Russian).

Maryash I., Kurepa Y. 2011. Acanthoceratids finds from Cenomanian of Volyn. Paleontologichnyy Zbirnyk, № 43, p. 56–64 (in Ukrainian).

The Law of Ukraine on Land protection. Date of Entry into Force July 19, 2003 № 962-IV. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (in Ukrainian).

The Code of Ukraine on Bowels. Date of Entry into Force: August 31, 1994 № 132/94-ВР. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГОСТ 17.5.3.04-835302-85 от 30.04.1983 № 1521. Охрана природы земли. Общие требования к рекультивации земель. Москва, 1983. 8 с. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1521400-83. (Дата звернення 22.10.2018).

 

ГОСТ 17.4.3.02-85 от 05.05.1985 № 1294. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. Москва, 1985. 3 с. URL: http://vsegost.com/Catalog/29/29224.shtml. (Дата звернення 22.10.2018).

 

Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15. (Дата звернення 22.10.2018).

 

Кодекс України «Про надра» від 27.07.1994 № 132/94-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80. (Дата звернення 22.10. 2018).

 

Мар’яш І., Курепа Я. Знахідки акантоцератид з сеноманських відкладів Волині. Палеонтол. зб. 2011. № 43. С. 56–64.
Copyright (c) 2019 R.M. Shevchuk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua