СТРАТИГРАФІЯ ГРАНУЛІТОВИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ЇХ ГЕОЛОГО-ФОРМАЦІЙНА КОРЕЛЯЦІЯ. Стаття 1

Автор(и)

  • V.P. Kyrylyuk Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Ukraine
  • A.M. Lysak Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Ukraine
  • A. A. Sivoronov Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.2.169938

Ключові слова:

стратиграфія, грануліто-гнейсові комплекси, серія, світа, нижній архей, Український щит

Анотація

Гранулітові комплекси є найбільш поширеними утвореннями в докембрійському фундаменті Українського щита. Їх первинну основу складають стратигенні грануліто-гнейсові комплекси, які належать до монофаціального типу регіонального метаморфізму. Вони практично повсюдно зазнали наступних метаморфічних та ультраметаморфічних перетворень як в умовах гранулітової, так і амфіболітової фацій. Але при цьому комплекси досить чітко зберегли свої вихідні геолого-формаційні особливості. Дані структурно-стратиграфічних досліджень свідчать про найбільш давній, ранньоархейський вік грануліто-гнейсових комплексів. Однак на підставі ізотопного датування окремі їхні частини виділяються як більш молоді стратиграфічні підрозділи.  

Обґрунтоване стратиграфічне розчленування, кореляція та вік вихідних грануліто-гнейсових комплексів Українського щита має важливе значення не лише для розуміння його геологічної будови та еволюції, але й усього фундаменту Східноєвропейської платформи. На Українському щиті ці утворення найбільш повно представлені та найкраще вивчені як у геологічному, так и в ізотопному геохронометричному відношенні, порівняно з аналогічними комплексами платформи. В цій статті наведено опис опорного для Українського щита стратиграфічного розрізу побузького комплексу, складеного під час багаторічних структурно-стратиграфічних та геолого-формаційних досліджень. Розглянуті розходження наведеного розрізу з офіційною стратиграфічною схемою та отримані для нього ізотопні визначення, зроблено обґрунтування найбільш імовірного стратиграфічного віку комплексу. Стратиграфія грануліто-гнейсових комплексів інших районів Українського щита, їх геолого-формаційна та вікова кореляція розглянуті в наступній статті. 

Біографії авторів

V.P. Kyrylyuk, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

A.M. Lysak, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

A. A. Sivoronov, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Посилання

Bibikova E.V., 2004. Oldest Rocks of Earth: isotopic geochronology and geochemistry of isotopes. Mineralogichnyy zhurnal, vol. 26, № 3, р. 13–20 (in Russian).

Bobrov A.B., Kyrylyuk V.P., Goshovskij A.V., Stepanyuk L.M., Gurskiy D.S., Lysak A.M., Sivoronov A.A., Bezvinnyiy V.P., Zyultsle V.V., Prihodko V.L., Shpyilchak V.A., 2010. Granulite structural-formational complexes of the Ukrainian shield – European stratotype. Lvov: ZUKC, 160 p. (in Russian).

Correlation сhronostratigraphic scheme of Early Precambrian of the Ukrainian shield (explanatory note). 2004, Yesypchuk K.Yu., Bobrov O.B., Stepanyuk L.M. Scherbak M.P., Glevaskiy E.B., Skobelev V.M., Drannik A.S., Geychenko M.V. Kyiv: UkrDGRІ, 30 p. (in Ukrainian).

Dimitrov G.H., 1977. Charnockitic formation of the Middle Bug Area. Kiev: Preprint Instituta Geohimii i Fiziki Mineralov AN USSR, 56 p. (in Russian)

Dovbush T.I., Skobelev V.M., Stepanyuk L.M., 2000. Results of the Study of the Precambrian Rocks in the Western Part of the Ukrainian Shield by the Sm-Nd Isotopic Method. Mineral. zhurnal., vol. 22, № 2-3, p. 132-142 (in Russian).

Drevin A.Ya., 1967. Results of studying the Precambrian of Middle Bug Area on the basis of lithological-structural method. In: Problems of the sedimentary geology of Precambrian. Iss. 2. Moscow: Nedra, p. 88-96 (in Russian).

Gintov O.B., 1972. About the precambrian section of the Pervomaysk-Golovanevsk district of the Middle Bug Area. Geologicheskiy zhurnal, vol. 32, № 4 (145), p. 66-72 (in Russian).

Goroshnikov B.I., 1971. Petrology of high-aluminous crystalline breeds of the Precambrian of Ukraine. Kiev: Naukova Dumka, 210 p. (in Russian).

Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M., 2012. The Geologic Time Scale 2012. Amsterdam: Elsevier, 1144 р. (in English).

Horeva B.Ya., 1978. The criteria of dismemberment and genesis of metamorphic and granitic ultrametamorphiс complexes. Leningrad: Nedra, 214 р. (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 1982. Stratigraphy of Precambrian of western part of the Ukrainian shield. Article 1. Stratigraphic complexes of Precambrian and formations of Early Archean. Geologicheskiy zhurnal, vol. 42, № 3 (204), p. 88–103 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 1986. About the stratotypical areas and stratotypes of the Precambrian of the western part of the Ukrainian shield. Geologicheskiy zhurnal, vol. 46, № 2 (227), p. 36–46 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 2007. Tectonics of Basement of the Ukrainian shield. (Explanatory note to the «Tectonic map of Basement of the Ukrainian shield» of scale 1:2 000 000. Kyiv: Ukrainskyi Derzhavnyi Geoloho-Rozviduvalnyi Instytut, 76 p. (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2009. Petrology and Geochronology of the granit-metamorphic complexes of Basement the Western part of the Ukrainian shield. Visnyk Lvivskogo Universytetu. Seriya geologichna, iss. 23, p. 3–18 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2010а. Bug Area granulitic complex. In: Granulite structural-formational complexes of the Ukrainian shield – European stratotype. Lvov: ZUKC, р. 8-63 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 2010б. Bug Area granulito-gneissic complex as European stratotype of the Lower Archean. International research and practice conference "Stratigraphy, geochronology and correlation of the Lower Precambrian rock complexes of basement of the Eastern Europe platform". Theses of lectures. Kiev: UkrGGRI, p, 87–91 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 2015а. Revisiting the issues with the stratigraphy of the Bug Area granulite complex (a commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the Lower Precambrian of the Ukrainian Shield). Article 1. General information and division of the Bug stratigraphic complex into suites. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, vol. 2, p. 125-140 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2015б. Revisiting the issues with the stratigraphy of the Bug Area granulite complex (a commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the Lower Precambrian of the Ukrainian Shield). Article 2. The relations between the suites of the Bug Area stratigraphic complex. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, vol. 3, p. 147-168 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2015в. Revisiting the issues with the stratigraphy of the Bug Area granulite complex (a commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the Lower Precambrian of the Ukrainian Shield). Article 3. The extent of the Bug Area Stratigraphic complex and the issue with its series. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, vol. 4, p. 133-143 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2016. Revisiting the issues with the stratigraphy of the Bug Area granulite complex (a commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the Lower Precambrian of the Ukrainian Shield). Article 4. The place of the Bug Area stratigraphic complex in the general geochronological scale of the Precambrian. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, № 1, p. 90-108 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., Inozemcev O.I., 2002. About the relation of the kintsigitic and enderbit-gneissic supercrustal

formations of western part of the Ukrainian Shield (history and state of the issue). Visnyk Lvivskogo Universytetu. Seriya geologichna, iss. 16, р. 33-48 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., Lysak A.M., Sveshnikov K.I., 1979. Methodical pointing on drafting of maps of the formations of Early Precambrian of Ukraine(for the aims of geological cartography and metallogenic prognosis). Kiev, 178 р. (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Lysak A.M., Sveshnikov K.I., 1990. Endogenic formations of Precambrian of the shields, their systematization and cartography. In: Geological formations and conformities to law of placing of minerals. Moscow: Nauka, p. 115-122 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Paranko I.S., 2014. Stratgraphic complexes – a basis of Precambrian stratigraphic scheme of the Ukrainian shield. Article 1. Methodological aspects of the creation of Precambrian general stratigraphic scheme of the Ukrainian Shield. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, № 3–4, 70-87 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., Smogolyuk A.G., 1993. About the basic elements of storeyed-block structure of the Ukrainian shield. Geologichnyy zhurnal, № 3 (270), р. 54-69 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Zhulanova I.L., 2013. Lower Precambrian Stratigraphic Schemes in Russia and Ukraine: comparison, analysis of differences and ways of rapprochement. Geologichnyy zhurnal, № 2, p. 89–120 (in Russian).

Lazko E.M., Kirilyuk V.P., Lysak A.M., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1986. Lower Precambrian stratigraphic scheme of the Ukrainian shield (on formational basis). Geologicheskiy zhurnal, vol. 46. № 2 (227), р. 18–26 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Lysak A.M., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1984. Geological formations and problems of stratigraphy of the Lower Precambrian of the Ukrainian shield. Geologicheskiy zhurnal, vol. 44, № 2 (215), р. 103–112 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1970. Geological complexes of the Precambrian of southwest part of the Ukrainian shield and principles of their allocation. Sovetskaya geologiya, № 6, р. 28–43 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1973. Tectonic situation and age of Early Precambrian complexes of the western part of the Ukrainian shield. Geologicheskiy sbornik Lvovskogo Geologicheskogo Obschestva, № 14, р. 5–16 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1975. Lower Precambrian of the western part of the Ukrainian shield. (Age complexes and formations). Lvov: Vyscha Shkola, 239 р. (in Russian).

Lobach-Zhuchenko S.B., Balagansky V.V., Baltybayev Sh.K., Stepanyuk L.M., Ponomarenko А.M., Lokhov K.I., Koreshkova M.Yu., Yurchenko A.V., Yegorova Yu.S., Sukach V.V., Berezhnaya N.G., Bogomolov Ye.S., 2013. Stages of formation of formation of the Bug Area granulite complex by the data of isotopic-geochronological investigations (the Middle Bug Area, the Ukrainian shield). Mineralogichnyy zhurnal, vol. 35, № 1, p. 86-98 (in Russian).

Lobach-Zhuchenko S.B., Ponomarenko A.N., Stepanyuk L.M., Balaganskiy V.V., Sergeev S.A., Presnyakov S.L., 2011. Age of Zircons from Enderbite-Gneisses of the Middle Bug Area (Dniester-Bug Megablock of the Ukrainian shield). Mineralogichnyy zhurnal, vol. 33, № 1, p. 3–14 (in Russian).

Luchickij V.I., 1939. Stratigraphy of the Precambrian of the Ukrainian crystal massif. In: Stratigraphy of USSR. Vol. 1. Precambrian of SSSR. Moscow; Leningrad: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, р. 81–163 (in Russian).

Lysak A.M., Paschenko V.G., Zjulcle V.V., 1983. The formational affiliation and stratigraphic position of the iron-siliceous formations of the Pavlovsk group of magnetic anomalies (the Middle Bug Area). Geologicheskiy zhurnal, vol. 43, № 5 (212), р. 99-109 (in Russian).

Map of geological formations of Precambrian of the Ukrainian shield. Scale 1:500 000. Explanatory note. 1991. Kyrylyuk V.P., Kolij V.D., Lashmanov V.I., Lyisak A.M., Paranko I.S., Paschenko V.G., Sveshnikov K.I., Sivoronov A.A., Smogolyuk A.G., Yatsenko G.M. at participation Berzenin B.Z. Kiev, 116 p. (in Russian).

Ogg James G., Ogg Gabi M., Gradstein Felix M., 2016. A Concise Geologic Time Scale 2016. Amsterdam: Elsevier, 234 р. (in English).

Polovinkina Ju.Ir., 1967. Stratigraphic dismemberment and reconstruction of the source material gneiss series of the Ukrainian crystalline massif. In: Problems of the sedimentary geology of Precambrian, iss. 2. Moscow: Nedra, р. 113-119 (in Russian).

Rjabenko V.A., Moskina O.D., Zlobenko I.F., 1980. Carbon-bearing formation of the Western part of the Ukrainian shield. Kiev: Preprint Instituta Geologicheskih Nauk AN UkrSSR, 52 p. (in Russian).

Semenenko M.P., 1972. Precambrian stratigraphic scheme of Ukraine. In: Stratigraphy of URSR. Vol. І. Precambrian. Kyiv: Naukova Dumka, р. 15-20 (in Ukrainian).

Slenzak O.I., 1960. Charnockites of the Dniester Area and some related general petrology questions. Kiev: Izdatelstvo AN UkrSSR, 212 p. (in Russian).

Smirnyiy V.V., 1962. New data on stratigraphic dismemberment of the Teterev-Bug suite of Ukrainian Precambrian. Vestnik Leningradskogo Universiteta. Seriya geologiya i geografiya, № 18, iss. 3, p. 47-55 (in Russian).

Stepanyuk L.M., Shumlyanskyy L.V., 2017. U-Pb age of zircons from hypersthene-plagioclase gneiss of the valley Zkhar river (Upper Bug region, Ukrainian Shield). Mineralogichnyy zhurnal, vol. 39, № 3, p. 67-74 (in Ukrainian).

Stratigraphic Code of the USSR.. (Responsible ed. A.I. Zhamoida), 1977. Leningrad, 80 p. (in Russian).

Stratigraphic Code of Ukraine. (Responsible ed. P.F. Gozhyk), 2012. Kyiv, 66 p. (in Ukrainian).

Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1 000 000. Part. I. Explanatory note. Kruglov S.S., Arsirij Ju.O., Velіkanov V.Ja. Znamenska T.O., Lysak A.M., LukIn O.E., Shashkevich I.K., Popadyuk I.V., RadziviIl A.Ya., Holodnih A.B. 2007. Kyiv: UkrDGRІ, 96 p. (in Ukrainian).

Usenko I.S., Belevtsev R.Ya., Bernadskaya L.G., 1974. Classification of geological formations of the Ukrainian shield. Geologicheskiy zhurnal, vol. 34, № 1 (154), p. 3-15 (in Russian).

Usenko I.S., Scherbak N.P., Scherbakov I.B., 1982. The magmatic formations of the Ukrainian shield. In: Geology, petrology and correlation of the crystalline complexes of European part of the USSR. Leningrad: Nedra, p. 15-22 (in Russian).

Vadymov N.T., 1958. The complex of pyroxene-plagioclasic gneiss of the Bug Area and their migmatite with the rock of carnockitic formation and aplit-pegmatitic granites. In: Geology of the USSR. Vol. 5. Ukrainian SSR and Moldavian SSR. Part I. Geological description of platform part. Moscow: Gosgeoltehizdat, p. 90-94 (in Russian).

Veremev P.S., 1970. Tectonics of Precambrian of the Middle Bug Area. Abstract diss. … cand. geol.-mineral. sci. Kiev, 21р. (in Russian).

Vinogradov G.G., 1970. About genesis pyroxene-gneisses and some questions of the Precambrian stratigraphy of Middle Bug Area. In: Petrography of the Precambrian of the Russian platform. Kiev: Naukova Dumka, p. 352–357 (in Russian).

Yacenko G.M., 1980. Lower Precambrian of central part of the Ukrainian shield (structure and metalogenic features of formations). Lvov: Vyscha Shkola, 139 p. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-26

Номер

Розділ

Гіпотези. Дискусії. Рецензії