DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.2.169938

СТРАТИГРАФІЯ ГРАНУЛІТОВИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ЇХ ГЕОЛОГО-ФОРМАЦІЙНА КОРЕЛЯЦІЯ. Стаття 1

V.P. Kyrylyuk, A.M. Lysak, A. A. Sivoronov

Анотація


Гранулітові комплекси є найбільш поширеними утвореннями в докембрійському фундаменті Українського щита. Їх первинну основу складають стратигенні грануліто-гнейсові комплекси, які належать до монофаціального типу регіонального метаморфізму. Вони практично повсюдно зазнали наступних метаморфічних та ультраметаморфічних перетворень як в умовах гранулітової, так і амфіболітової фацій. Але при цьому комплекси досить чітко зберегли свої вихідні геолого-формаційні особливості. Дані структурно-стратиграфічних досліджень свідчать про найбільш давній, ранньоархейський вік грануліто-гнейсових комплексів. Однак на підставі ізотопного датування окремі їхні частини виділяються як більш молоді стратиграфічні підрозділи.  

Обґрунтоване стратиграфічне розчленування, кореляція та вік вихідних грануліто-гнейсових комплексів Українського щита має важливе значення не лише для розуміння його геологічної будови та еволюції, але й усього фундаменту Східноєвропейської платформи. На Українському щиті ці утворення найбільш повно представлені та найкраще вивчені як у геологічному, так и в ізотопному геохронометричному відношенні, порівняно з аналогічними комплексами платформи. В цій статті наведено опис опорного для Українського щита стратиграфічного розрізу побузького комплексу, складеного під час багаторічних структурно-стратиграфічних та геолого-формаційних досліджень. Розглянуті розходження наведеного розрізу з офіційною стратиграфічною схемою та отримані для нього ізотопні визначення, зроблено обґрунтування найбільш імовірного стратиграфічного віку комплексу. Стратиграфія грануліто-гнейсових комплексів інших районів Українського щита, їх геолого-формаційна та вікова кореляція розглянуті в наступній статті. 


Ключові слова


стратиграфія; грануліто-гнейсові комплекси; серія; світа; нижній архей; Український щит

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bibikova E.V., 2004. Oldest Rocks of Earth: isotopic geochronology and geochemistry of isotopes. Mineralogichnyy zhurnal, vol. 26, № 3, р. 13–20 (in Russian).

Bobrov A.B., Kyrylyuk V.P., Goshovskij A.V., Stepanyuk L.M., Gurskiy D.S., Lysak A.M., Sivoronov A.A., Bezvinnyiy V.P., Zyultsle V.V., Prihodko V.L., Shpyilchak V.A., 2010. Granulite structural-formational complexes of the Ukrainian shield – European stratotype. Lvov: ZUKC, 160 p. (in Russian).

Correlation сhronostratigraphic scheme of Early Precambrian of the Ukrainian shield (explanatory note). 2004, Yesypchuk K.Yu., Bobrov O.B., Stepanyuk L.M. Scherbak M.P., Glevaskiy E.B., Skobelev V.M., Drannik A.S., Geychenko M.V. Kyiv: UkrDGRІ, 30 p. (in Ukrainian).

Dimitrov G.H., 1977. Charnockitic formation of the Middle Bug Area. Kiev: Preprint Instituta Geohimii i Fiziki Mineralov AN USSR, 56 p. (in Russian)

Dovbush T.I., Skobelev V.M., Stepanyuk L.M., 2000. Results of the Study of the Precambrian Rocks in the Western Part of the Ukrainian Shield by the Sm-Nd Isotopic Method. Mineral. zhurnal., vol. 22, № 2-3, p. 132-142 (in Russian).

Drevin A.Ya., 1967. Results of studying the Precambrian of Middle Bug Area on the basis of lithological-structural method. In: Problems of the sedimentary geology of Precambrian. Iss. 2. Moscow: Nedra, p. 88-96 (in Russian).

Gintov O.B., 1972. About the precambrian section of the Pervomaysk-Golovanevsk district of the Middle Bug Area. Geologicheskiy zhurnal, vol. 32, № 4 (145), p. 66-72 (in Russian).

Goroshnikov B.I., 1971. Petrology of high-aluminous crystalline breeds of the Precambrian of Ukraine. Kiev: Naukova Dumka, 210 p. (in Russian).

Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M., 2012. The Geologic Time Scale 2012. Amsterdam: Elsevier, 1144 р. (in English).

Horeva B.Ya., 1978. The criteria of dismemberment and genesis of metamorphic and granitic ultrametamorphiс complexes. Leningrad: Nedra, 214 р. (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 1982. Stratigraphy of Precambrian of western part of the Ukrainian shield. Article 1. Stratigraphic complexes of Precambrian and formations of Early Archean. Geologicheskiy zhurnal, vol. 42, № 3 (204), p. 88–103 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 1986. About the stratotypical areas and stratotypes of the Precambrian of the western part of the Ukrainian shield. Geologicheskiy zhurnal, vol. 46, № 2 (227), p. 36–46 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 2007. Tectonics of Basement of the Ukrainian shield. (Explanatory note to the «Tectonic map of Basement of the Ukrainian shield» of scale 1:2 000 000. Kyiv: Ukrainskyi Derzhavnyi Geoloho-Rozviduvalnyi Instytut, 76 p. (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2009. Petrology and Geochronology of the granit-metamorphic complexes of Basement the Western part of the Ukrainian shield. Visnyk Lvivskogo Universytetu. Seriya geologichna, iss. 23, p. 3–18 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2010а. Bug Area granulitic complex. In: Granulite structural-formational complexes of the Ukrainian shield – European stratotype. Lvov: ZUKC, р. 8-63 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 2010б. Bug Area granulito-gneissic complex as European stratotype of the Lower Archean. International research and practice conference "Stratigraphy, geochronology and correlation of the Lower Precambrian rock complexes of basement of the Eastern Europe platform". Theses of lectures. Kiev: UkrGGRI, p, 87–91 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., 2015а. Revisiting the issues with the stratigraphy of the Bug Area granulite complex (a commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the Lower Precambrian of the Ukrainian Shield). Article 1. General information and division of the Bug stratigraphic complex into suites. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, vol. 2, p. 125-140 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2015б. Revisiting the issues with the stratigraphy of the Bug Area granulite complex (a commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the Lower Precambrian of the Ukrainian Shield). Article 2. The relations between the suites of the Bug Area stratigraphic complex. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, vol. 3, p. 147-168 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2015в. Revisiting the issues with the stratigraphy of the Bug Area granulite complex (a commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the Lower Precambrian of the Ukrainian Shield). Article 3. The extent of the Bug Area Stratigraphic complex and the issue with its series. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, vol. 4, p. 133-143 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., 2016. Revisiting the issues with the stratigraphy of the Bug Area granulite complex (a commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the Lower Precambrian of the Ukrainian Shield). Article 4. The place of the Bug Area stratigraphic complex in the general geochronological scale of the Precambrian. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, № 1, p. 90-108 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., Inozemcev O.I., 2002. About the relation of the kintsigitic and enderbit-gneissic supercrustal

formations of western part of the Ukrainian Shield (history and state of the issue). Visnyk Lvivskogo Universytetu. Seriya geologichna, iss. 16, р. 33-48 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., Lysak A.M., Sveshnikov K.I., 1979. Methodical pointing on drafting of maps of the formations of Early Precambrian of Ukraine(for the aims of geological cartography and metallogenic prognosis). Kiev, 178 р. (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Lysak A.M., Sveshnikov K.I., 1990. Endogenic formations of Precambrian of the shields, their systematization and cartography. In: Geological formations and conformities to law of placing of minerals. Moscow: Nauka, p. 115-122 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Paranko I.S., 2014. Stratgraphic complexes – a basis of Precambrian stratigraphic scheme of the Ukrainian shield. Article 1. Methodological aspects of the creation of Precambrian general stratigraphic scheme of the Ukrainian Shield. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, № 3–4, 70-87 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., Smogolyuk A.G., 1993. About the basic elements of storeyed-block structure of the Ukrainian shield. Geologichnyy zhurnal, № 3 (270), р. 54-69 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Zhulanova I.L., 2013. Lower Precambrian Stratigraphic Schemes in Russia and Ukraine: comparison, analysis of differences and ways of rapprochement. Geologichnyy zhurnal, № 2, p. 89–120 (in Russian).

Lazko E.M., Kirilyuk V.P., Lysak A.M., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1986. Lower Precambrian stratigraphic scheme of the Ukrainian shield (on formational basis). Geologicheskiy zhurnal, vol. 46. № 2 (227), р. 18–26 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Lysak A.M., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1984. Geological formations and problems of stratigraphy of the Lower Precambrian of the Ukrainian shield. Geologicheskiy zhurnal, vol. 44, № 2 (215), р. 103–112 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1970. Geological complexes of the Precambrian of southwest part of the Ukrainian shield and principles of their allocation. Sovetskaya geologiya, № 6, р. 28–43 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1973. Tectonic situation and age of Early Precambrian complexes of the western part of the Ukrainian shield. Geologicheskiy sbornik Lvovskogo Geologicheskogo Obschestva, № 14, р. 5–16 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.A., Yacenko G.M., 1975. Lower Precambrian of the western part of the Ukrainian shield. (Age complexes and formations). Lvov: Vyscha Shkola, 239 р. (in Russian).

Lobach-Zhuchenko S.B., Balagansky V.V., Baltybayev Sh.K., Stepanyuk L.M., Ponomarenko А.M., Lokhov K.I., Koreshkova M.Yu., Yurchenko A.V., Yegorova Yu.S., Sukach V.V., Berezhnaya N.G., Bogomolov Ye.S., 2013. Stages of formation of formation of the Bug Area granulite complex by the data of isotopic-geochronological investigations (the Middle Bug Area, the Ukrainian shield). Mineralogichnyy zhurnal, vol. 35, № 1, p. 86-98 (in Russian).

Lobach-Zhuchenko S.B., Ponomarenko A.N., Stepanyuk L.M., Balaganskiy V.V., Sergeev S.A., Presnyakov S.L., 2011. Age of Zircons from Enderbite-Gneisses of the Middle Bug Area (Dniester-Bug Megablock of the Ukrainian shield). Mineralogichnyy zhurnal, vol. 33, № 1, p. 3–14 (in Russian).

Luchickij V.I., 1939. Stratigraphy of the Precambrian of the Ukrainian crystal massif. In: Stratigraphy of USSR. Vol. 1. Precambrian of SSSR. Moscow; Leningrad: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, р. 81–163 (in Russian).

Lysak A.M., Paschenko V.G., Zjulcle V.V., 1983. The formational affiliation and stratigraphic position of the iron-siliceous formations of the Pavlovsk group of magnetic anomalies (the Middle Bug Area). Geologicheskiy zhurnal, vol. 43, № 5 (212), р. 99-109 (in Russian).

Map of geological formations of Precambrian of the Ukrainian shield. Scale 1:500 000. Explanatory note. 1991. Kyrylyuk V.P., Kolij V.D., Lashmanov V.I., Lyisak A.M., Paranko I.S., Paschenko V.G., Sveshnikov K.I., Sivoronov A.A., Smogolyuk A.G., Yatsenko G.M. at participation Berzenin B.Z. Kiev, 116 p. (in Russian).

Ogg James G., Ogg Gabi M., Gradstein Felix M., 2016. A Concise Geologic Time Scale 2016. Amsterdam: Elsevier, 234 р. (in English).

Polovinkina Ju.Ir., 1967. Stratigraphic dismemberment and reconstruction of the source material gneiss series of the Ukrainian crystalline massif. In: Problems of the sedimentary geology of Precambrian, iss. 2. Moscow: Nedra, р. 113-119 (in Russian).

Rjabenko V.A., Moskina O.D., Zlobenko I.F., 1980. Carbon-bearing formation of the Western part of the Ukrainian shield. Kiev: Preprint Instituta Geologicheskih Nauk AN UkrSSR, 52 p. (in Russian).

Semenenko M.P., 1972. Precambrian stratigraphic scheme of Ukraine. In: Stratigraphy of URSR. Vol. І. Precambrian. Kyiv: Naukova Dumka, р. 15-20 (in Ukrainian).

Slenzak O.I., 1960. Charnockites of the Dniester Area and some related general petrology questions. Kiev: Izdatelstvo AN UkrSSR, 212 p. (in Russian).

Smirnyiy V.V., 1962. New data on stratigraphic dismemberment of the Teterev-Bug suite of Ukrainian Precambrian. Vestnik Leningradskogo Universiteta. Seriya geologiya i geografiya, № 18, iss. 3, p. 47-55 (in Russian).

Stepanyuk L.M., Shumlyanskyy L.V., 2017. U-Pb age of zircons from hypersthene-plagioclase gneiss of the valley Zkhar river (Upper Bug region, Ukrainian Shield). Mineralogichnyy zhurnal, vol. 39, № 3, p. 67-74 (in Ukrainian).

Stratigraphic Code of the USSR.. (Responsible ed. A.I. Zhamoida), 1977. Leningrad, 80 p. (in Russian).

Stratigraphic Code of Ukraine. (Responsible ed. P.F. Gozhyk), 2012. Kyiv, 66 p. (in Ukrainian).

Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1 000 000. Part. I. Explanatory note. Kruglov S.S., Arsirij Ju.O., Velіkanov V.Ja. Znamenska T.O., Lysak A.M., LukIn O.E., Shashkevich I.K., Popadyuk I.V., RadziviIl A.Ya., Holodnih A.B. 2007. Kyiv: UkrDGRІ, 96 p. (in Ukrainian).

Usenko I.S., Belevtsev R.Ya., Bernadskaya L.G., 1974. Classification of geological formations of the Ukrainian shield. Geologicheskiy zhurnal, vol. 34, № 1 (154), p. 3-15 (in Russian).

Usenko I.S., Scherbak N.P., Scherbakov I.B., 1982. The magmatic formations of the Ukrainian shield. In: Geology, petrology and correlation of the crystalline complexes of European part of the USSR. Leningrad: Nedra, p. 15-22 (in Russian).

Vadymov N.T., 1958. The complex of pyroxene-plagioclasic gneiss of the Bug Area and their migmatite with the rock of carnockitic formation and aplit-pegmatitic granites. In: Geology of the USSR. Vol. 5. Ukrainian SSR and Moldavian SSR. Part I. Geological description of platform part. Moscow: Gosgeoltehizdat, p. 90-94 (in Russian).

Veremev P.S., 1970. Tectonics of Precambrian of the Middle Bug Area. Abstract diss. … cand. geol.-mineral. sci. Kiev, 21р. (in Russian).

Vinogradov G.G., 1970. About genesis pyroxene-gneisses and some questions of the Precambrian stratigraphy of Middle Bug Area. In: Petrography of the Precambrian of the Russian platform. Kiev: Naukova Dumka, p. 352–357 (in Russian).

Yacenko G.M., 1980. Lower Precambrian of central part of the Ukrainian shield (structure and metalogenic features of formations). Lvov: Vyscha Shkola, 139 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бибикова Е.В. Древнейшие породы Земли: изотопная геохронология и геохимия изотопов. Минерал. журн. 2004. Т. 26, № 3. С. 13–20.

 

Бобров А.Б., Кирилюк В.П., Гошовский С.В., Степанюк  Л.М., Гурский Д.С., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Безвинный В.П., Зюльцле В.В., Приходько В.Л., Шпыльчак В.А. Гранулитовые структурно-формационные комплексы Украинского щита – европейский стратотип. Львов: ЗУКЦ, 2010. 160 с.

 

Вадимов Н.Т. Комплекс пироксено-плагиоклазовых гнейсов Побужья и их мигматитов с породами чарнокитовой формации и аплито-пегматоидными гранитами. Геология СССР. Т. 5. Украинская ССР и Молдавская ССР. Москва: Госгеолтехиздат, 1958. С. 90-94.

 

Веремьев П.С. Тектоника докембрия Среднего Побужья: автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. Киев, 1970. 21 с.

 

Виноградов Г.Г. О генезисе пироксеновых гнейсов и некоторых вопросах стратиграфии докембрия Среднего Побужья. Петрография докембрия Русской платформы. Киев: Наук. думка, 1970. С. 352-357.

 

Гинтов О.Б. О докембрийском разрезе Первомайско-Голованевского района Среднего Побужья. Геол. журн. 1972. Т. 32, № 4 (145). С. 66-72.

 

Горошников Б.И. Петрология высокоглиноземистых кристаллических пород докембрия Украины. Киев: Наук. думка, 1971. 210 с.

 

Димитров Г.Х. Чарнокитовая формация Среднего Побужья. Киев, 1977. 56 с.  Препр. ИГФМ АН УССР.

 

 Довбуш Т.И., Скобелев В.М., Степанюк Л.М. Результаты изучения докембрийских пород западной части Украинского щита Sm-Nd изотопным методом. Минерал. журн. 2000. Т. 22, № 2-3.  С. 132-142.

 

Древин А.Я. Опыт изучения докембрия Среднего Побужья на основе литолого-структурного метода. Проблемы осадочной геологии докембрия. Москва: Недра, 1967. Вып. 2.  С. 88-96.

 

Карта геологических формаций докембрия Украинского щита. М-б 1:500 000. Объяснительная записка. В.П. Кирилюк, В.Д. Колий, В.И. Лашманов, А.М. Лысак, И.С. Паранько, В.Г. Пащенко, К.И. Свешников, А.А. Сиворонов, А.Г. Смоголюк, Г.М. Яценко при участии Б.З. Берзенина. Киев, 1991. 116 с.

 

Кирилюк В.П. Стратиграфия докембрия западной части Украинского щита. Ст. 1. Стратиграфические комплексы докембрия и формации раннего архея. Геол. журн. 1982. Т. 42, № 3 (204). С. 88–103.

 

Кирилюк В.П. О стратотипических районах и стратотипах докембрия западной части Украинского щита. Геол. журн. 1986. Т. 46, № 2 (227). С. 36-46.

 

Кирилюк  В.П.  Тектонічна  карта  України.  М-б  1:1 000 000. Ч. 2. Тектоніка  фундаменту  Українського  щита. (Пояснювальна записка до Тектонічної карти фундаменту Українського  щита масштабу 1:2 000 000). Київ: УкрДГРІ, 2007. 76 с.

 

Кирилюк В.П. Петрологія та геохронологія гранітно-метаморфічних комплексів фундаменту західної частини Українського щита. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол.  2009. Вип. 23. С. 3–18

 

Кирилюк В.П. Побужский гранулитовый комплекс. Гранулитовые структурно-формационные комплексы Украинского щита – европейский стратотип. Львов: ЗУКЦ, 2010а. С. 8-63.

 

Кирилюк В.П. Побужский гранулито-гнейсовый комплекс как европейский стратотип нижнего архея. Стратиграфия, геохронология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов фундамента Восточно-Европейской платформы: Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. Киев: УкрГГРИ, 2010б. С. 87–91.

 

Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Ст. 1. Загальні відомості й поділ побузького стратиграфічного  комплексу  на  світи.  Зб.  наук.  пр.  УкрДГРІ. 2015а. № 2. С. 125-140.

 

Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Ст. 2. Співвідношення світ побузького стратиграфічного комплексу. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2015б. № 3. С. 147-168.

 

Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Ст.  3. Обсяг  побузького  стратиграфічного  комплексу  та проблема його серій. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2015в. № 4. С. 133-143.

 

Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Ст.  4. Місце побузького стратиграфічного комплексу в загальній геохронологічній шкалі докембрію. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2016. № 1. С. 90-108.

 

Кирилюк В.П., Жуланова И.Л. Стратиграфические схемы нижнего докембрия России и Украины: сопоставление, анализ различий и пути сближения. Геол. журн. 2013. № 2 (343). С. 89-120.

 

Кирилюк В.П., Іноземцев О.И. Про співвідношення кінцигітової та ендербіто-гнейсової суперкрустальних формацій західної частини Українського щита (історія та стан проблеми). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2002. Вип. 16. С. 33-48.

 

Кирилюк В.П., Лысак А.М., Свешников К.И. Методические указания по составлению карт формаций раннего докембрия Украины (для целей геологического картирования и металлогенического прогноза).  Киев, 1979. 178 с.

 

Кирилюк В.П., Лысак А.М., Свешников К.И. Эндогенные формации докембрия щитов, их систематика и картирование. Геологические формации и закономерности размещения полезных ископаемых. Mосква: Наука, 1990.  С. 115-122.

 

Кирилюк В.П., Паранько I.С. Стратиграфічні комплекси – основа стратиграфічної схеми докембрію Українського щита. Ст. 1. Методологічні аспекти створення загальної стратиграфічної схеми докембрію Українського щита.  Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2014. № 3–4. С. 70-87.

 

Кирилюк В.П., Смоголюк А.Г. Об основных элементах этажно-блокового строения Украинского щита. Геол. журн. 1993. № 3 (270). С. 54-69.

 

Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (пояснювальна записка). Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Київ: УкрДГРІ, 2004. 30 с.

 

Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Геологические формации и проблемы стратиграфии нижнего докембрия Украинского щита. Геол. журн. 1984. Т. 44,  № 2 (215). С. 103–112.

 

Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Стратиграфическая схема нижнего докембрия Украинского щита (на формационной основе). Геол. журн. 1986. Т. 46, № 2 (227). С. 18–26.

 

Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Геологические комплексы докембрия юго-западной части Украинского щита и принципы их выделения. Сов. геология, 1970. № 6. С. 28–43.

 

Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Тектоническое положение и возраст раннедокембрийских комплексов западной части Украинского щита. Геол. сб. Львов. геол. о-ва. 1973. № 14. С. 5-16.

 

Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Нижний докембрий западной части Украинского щита. (Возрастные комплексы и формации). Львов: Вища шк., 1975. 239 с.

 

Лобач-Жученко С.Б.,  Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Балаганский В.В., Сергеев С.А., Пресняков С.Л. Возраст цирконов из эндербито-гнейсов Среднего Побужья (Днестровско-Бугский мегаблок Украинского щита). Мінерал. журн. 2011. Т. 33, № 1. С. 3–14.

 

Лобач-Жученко С.Б., Балаганский  В.В., Балтыбаев  Ш.К., Степанюк Л.М., Пономаренко  А.Н., Лохов  К.И., Корешкова  М.Ю., Юрченко  А.В., Егорова  Ю.С., Сукач  В.В., Бережная  Н.Г., Богомолов  Е.С. Этапы формирования побужского гранулитового комплекса по данным изотопно-геохронологических исследований (Среднее Побужье, Украинский щит). Минерал. журн. 2013. Т. 35, № 4. С. 86-98.

 

Лучицкий В.И. Стратиграфия докембрия Украинского кристаллического массива. Стратиграфия СССР. Т. 1. Докембрий СССР. Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1939. С. 81-163.

 

Лысак А.М., Пащенко В.Г., Зюльцле В.В. Формационная принадлежность и стратиграфическое положение железо-кремнистых образований Павловской группы магнитных аномалий (Среднее Побужье). Геол. журн. 1983. Т. 43, № 5 (212). С. 99-109.

 

Половинкина Ю.Ир. Стратиграфическое расчленение и реконструкция исходного материала гнейсовой серии Украинского кристаллического массива. Проблемы осадочной геологии докембрия. Вып. 2. Вопросы литологии и рудоносности докембрийских метаморфических толщ. Москва: Недра, 1967. С. 113-119.

 

Рябенко В.А., Моськина О.Д., Злобенко И.Ф. Углеродистая формация западной части Украинского щита. Киев,  1980. 52 с. Препр. ИГН АН УССР.

 

Семененко М.П. Стратиграфічна схема докембрію України. Стратиграфія УРСР. Т. І. Докембрій. Київ: Наук. думка, 1972. С. 15-20.

 

Слензак О.И. Чарнокиты Приднестровья и некоторые общие вопросы петрологии. Киев: Изд-во АН УССР, 1960. 212 с.

 

Смирный В.В. Новые данные по стратиграфическому расчленению тетерево-бугской свиты Украинского докембрия. Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. геол. и геогр. 1962. № 18, вып. 3. С. 47-55.

 

Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В. Уран-свинцевий вік цирконів гіперстенового плагіогнейсу р. Згар (Верхнє Побужжя, Український щит). Мінерал. журн. 2017. T. 39, № 3. С. 67-74.

 

Стратиграфический кодекс СССР: Жамойда А.И. (отв. ред.). Ленинград, 1977. 80 с.

 

Стратиграфічний кодекс України: Гожик П.Ф. (відп. ред.). Київ, 2012. 66 с.

 

Тектонічна карта України. М-б 1:1 000 000. Ч. І. Пояснювальна записка. Круглов С.С.,  Арсірій Ю.О.,  Веліканов В.Я., Знаменська Т.О., Лисак А.М., Лукін О.Ю., Пашкевич І.К., Попадюк І.В., Радзівілл А.Я., Холодних А.Б. Київ: УкрДГРІ, 2007. 96 с.

 

Усенко И.С., Белевцев Р.Я., Бернадская Л.Г. Классификация геологических формаций Украинского щита. Геол. журн. 1974. Т. 34, вып. 1 (154). С. 3-15.

 

Усенко И.С., Щербак Н.П., Щербаков И.Б. Магматические формации Украинского щита. Геология, петрология и корреляция кристаллических комплексов Европейской части СССР. Ленинград: Недра, 1982. С. 15-22.

 

Хорева Б.Я. Критерии расчленения и генезис метаморфических и гранитоидных ультраметаморфических комплексов. Ленинград: Недра, 1978. 214 с.

 

Яценко Г.М. Нижний докембрий центральной части Украинского щита (строение и металлогенические особенности формаций). Львов: Вища шк., 1980. 139 с.

  

Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. The Geologic Time Scale  2012. Amsterdam: Elsevier, 2012. 1144 р.

 

Ogg James G., Ogg Gabi M., Gradstein Felix M. A Concise Geologic Time Scale 2016. Amsterdam: Elsevier. 2016. 234 р.
Copyright (c) 2019 V.P. Kyrylyuk, A.M. Lysak, A. A. Sivoronov

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua