№ 2 (2016)

Зміст

ПАВЛО АПОЛЛОНОВИЧ ТУТКОВСЬКИЙ – ЗАСНОВНИК I ПЕРШИЙ ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ, ФУНДАТОР МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ PDF
P.F. Gozhyk, D.E. Makarenko, N.V. Maslun, G.V. Kliushyna ст. 7 - 16
ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОДОВИЩ ГОРЮЧИХ СЛАНЦІВ ТА ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПОКЛАДІВ БОВТИСЬКОЇ ІМПАКТНОЇ СТРУКТУРИ PDF
I.D. Bahriy, V.I. Pochtarenko, V.R. Dubosarskyi, O.O. Yantsevych, V.G. Semenyuk, N.V Hryha, O.N. Malyshev, I.P. Gaphych ст. 17 - 42
БІОТРАНСФОРМАЦІЯ ВУГЛЕВОДНІВ У ДОННИХ ОСАДАХ PDF (Русский)
V.V. Shkapenko, V.M. Kadoshnikov, E.G. Musich, I.R. Pisanskaya ст. 43 - 54
ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦІЇ ПРИ ПОБУДОВІ ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗОЛОТОРУДНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
О.V. Dragomyretsky, V.M. Kadurin ст. 55 - 62
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І КОМПЛЕКСИ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ НЕОГЕНУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ PDF
V.A. Prysiazhniuk ст. 63 - 72
СТРАТИГРАФІЯ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ РІВНИННОГО КРИМУ
стаття 1. Нижня крейда
PDF
I.I. Ishchenko, R.I. Leschukh, L.М. Yakushin ст. 73 - 89
ТЕОРЕТИЧНА БАЗА РОЗРАХУНКУ ФЛЮЇДНИХ СИСТЕМ У ЗАБРУДНЕНОМУ ЛЕГКИМИ НАФТОПРОДУКТАМИ ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ У ПРОЦЕСІ КОЛИВАННЯ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД стаття 1. теоретична база розрахунку двофлюїдної системи «повітря – змочуючий флюїд» у пористому середовищі PDF (Русский)
N.S. Ognianik, N.K. Paramonova ст. 90 - 98
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОЗАБОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
N.G. Lyuta, G.G. Lyutyj, S.M. Prykhodko ст. 99 - 106

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

ГІДРО-ГЕОСИНЕРГЕТИЧНА БІОГЕННО-МАНТІЙНА ГІПОТЕЗА УТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇЇ РОЛЬ ПРИ ОБГРУНТУВАННІ ПРЯМОПОШУКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ PDF (Русский)
I.D. Bagriy ст. 107 - 132

Із історії науки

ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ ШПАК – видатний міністр, вчений, громадянин (До 85-річчя від дня народження) PDF (Русский)
N.N. Shatalov ст. 133 - 138