№ 2 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ГІДРОГЕОСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР НА ПРИКЛАДІ БОВТИСЬКОЇ АСТРОБЛЕМИ PDF (Русский)
I.D. Bagriy ст. 5 - 34
ТЕКТОНІКА СУРОЗЬКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО ВУЗЛА ПРИАЗОВСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF (English)
N.N. Shatalov ст. 35 - 48
РЕЗУЛЬТАТИ ПАЛЕОТЕКТОНІЧНИХ ТА СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНІСТЮ СКОРОБАГАТЬКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
O.P. Oliynyk, D.M. Bozhezha, O.M. Malychev ст. 49 - 56
НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ПАЛІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ТА НИЖНЬОНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА PDF (Русский)
E.A. Sirenko ст. 57 - 69
УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇ МІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ БЕРЕЖНИЦЬКОЇ СВІТИ (САМБІРСЬКИЙ ПОКРИВ, ПЕРЕДКАРПАТСЬКИЙ ПРОГИН) НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ДРІБНИХ ФОРАМІНІФЕР PDF
M.J. Kulyanda ст. 70 - 79
ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД: ХІМІЧНІ АНАЛОГІЇ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ PDF
N.B. Ovchynnikova ст. 80 - 92

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРАНІТНОГО ШАРУ ПЛАНЕТИ (МАСОВОГО ГРАНІТОУТВОРЕННЯ) У СВІТЛІ СЕЙСМОТОМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ PDF
V.V. Shevchuk ст. 93 - 106

Із історії науки

ВИДАТНИЙ ГЕОЛОГ УКРАЇНИ – ПРОФЕСОР СЕРГІЙ АМВРОСІЙОВИЧ МОРОЗ (До 80-річчя від дня народження) PDF
M.M. Shatalov, V.A. Mikhailov, О.M. Іvanik, M.S. Ognyanik ст. 107 - 109