№ 4 (2014)

Зміст

«ГЕОЛОГІЧНОМУ ЖУРНАЛУ» – 80 років PDF
  ст. 7 - 8
ПРО ГІДРОДИНАМІЧНУ ЗОНАЛЬНІСТЬ І ВОДООБМІН У ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУРАХ PDF (Русский)
V.M. Shestopalov ст. 9 - 26
ФЛЮЇДНИЙ ЛІТОГЕНЕЗ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ НАПРЯМ ЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХХІ ст. PDF (Русский)
A.E. Lukin ст. 27 - 42
ОНОВЛЕНІ СТРАТИГРАФІЧНІ СХЕМИ НИЖНЬОГО І ВЕРХНЬОГО ВЕНДУ УКРАЇНИ PDF
V.А. Velikanov, V.G. Melnychuk ст. 43 - 56
ОПОРНІ РОЗРІЗИ ПАЛЕОФАУНІСТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФІНАЛЬНОГО ЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ТА РАННЬОГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ПІВДНЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF (English)
A.I. Krokhmal’ ст. 57 - 66
СТРАТИГРАФІЯ НИЖНЬОЇ КРЕЙДИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЗА ВАПНЯКОВИМ НАНОПЛАНКТОНОМ PDF
A.V. Matveyev ст. 67 - 74
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І КОМПЛЕКСИ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ СЕРЕДНЬОГО САРМАТУ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ PDF
V.A. Prysiazhniuk ст. 75 - 82
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПАЛЕОЗОЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОГО СТРАТИГРАФІЧНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ МОДЕРНІЗОВАНИХ СХЕМ СТРАТИГРАФІЇ ПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ PDF
V.I. Poletaev, O.I. Berchenko ст. 83 - 90
ПIЗHЬОПАЛЕОАРХЕЙСЬКI ТОНАЛIТОВI ГНЕЙСИ ЗАХIДНО-ПРИАЗОВСЬКОГО БЛОКА (ПРИАЗОВСЬКИЙ МЕГАБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) PDF (Русский)
G.V. Artemenko, L.V. Shumlyanskiy, I.A. Shvaika ст. 91 - 102
РОЛЬ БІТУМІВ У ФОРМУВАННІ МІДНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ У ТЕРИГЕННО-ВУЛКАНОГЕННИХ ПОРОДАХ PDF (Русский)
K.V. Rudenko, E.I. Derevska ст. 103 - 114

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

КОСМОХРОНОЛОГІЯ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ГАЛАКТИЧНИХ РОКІВ ЗА ГЕОДИНАМІЧНИМИ, СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНИМИ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ГЕОХРОНОЛОГІЇ PDF
I.S. Roslyi ст. 115 - 130

Із історії науки

ГЕРАСИМ ВАСИЛЬОВИЧ БОГОМОЛОВ (До 110-річчя від дня народження) PDF
V.I. Lyalko, O.Yu. Mitropolsky ст. 131 - 132