№ 4 (2011)

Зміст

ХИБНІ ПОКРИШКИ НАФТОВИХ ТА ГАЗОВИХ ПОКЛАДІВ – ПОТЕНЦІАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ПРИРОДНОГО ГАЗУ PDF (Русский)
A. Ye. LUKIN ст. 7 - 16
ТЕКТОНІКА ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ ЛІТОСФЕРИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПРИПОВЕРХНЕВИХ СТРУКТУРАХ НА РІВНІ ЕРОЗІЙНОГО ЗРІЗУ РАННЬОГО РИФЕЮ. СТАТТЯ 1. ПРИПОВЕРХНЕВІ СТРУКТУРИ РАННЬОБАЙКАЛЬСЬКОГО ТЕКТОГЕНЕЗУ, ЯКІ УСПАДКУВАЛИ ТЕКТОНІКУ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
V. A. RYABENKO, T. P. MIKHNITSKAYA, M. V. BAN'KOVSKIY ст. 17 - 32
ПРИХОВАНІ ІНТРУЗІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДОНЕЦЬКОЇ СКЛАДЧАСТОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ГІДРОТЕРМАЛЬНИМ РУДОУТВОРЕННЯМ PDF
O. L. ALEKSANDROV, K. I. DEREVSKA, V. O. SHUMLIANSKIY ст. 33 - 41
ОЦІНКА ДИНАМІКИ НЕСПРИЯТЛИВИХ ГІДРОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) PDF (Русский)
V. I. LYALKO, A. S. VICTOROV, A. I. SAKHATSKY, Y. V. KOSTYUCHENKO ст. 42 - 51
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНКИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН І КОНЦЕПЦІЇ ПЕСИМІСТИЧНИХ ТА ОПТИМІСТИЧНИХ ПРОГНОЗНИХ РОЗВ’ЯЗУВАНЬ, ЩО РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ PDF (Русский)
А. В. SITNIKOV ст. 52 - 61
КАМ'ЯНОМОГИЛЬСЬКИЙ ДАЙКОВИЙ ПОЯС ПРИАЗОВ'Я PDF (English)
N. N. SHATALOV, A. N. SHATALOV ст. 62 - 73
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ, ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ СПРЯМУВАНЬ ТЕМАТИКИ ІНСТИТУТУ ТУТКОВСЬКОГО PDF
G. A. LIVENTSEVA ст. 74 - 82

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

КОСМІЧНИЙ ФАКТОР «НАДЛИШКОВОГО» ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ В НАДРАХ ЗЕМЛІ І ПЛАНЕТ. СТАТТЯ 2. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИХ ЗОН В НАДРАХ ЗЕМЛІ PDF (Русский)
O. M. MAKARENKO ст. 83 - 96
ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУСІЇ: НОВА КНИГА К.Ф. ТЯПКІНА ТА М.М. ДОВБНІЧА "НОВА РОТАЦІЙНА ГІПОТЕЗА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ЇЇ ГЕОЛОГО-МАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ" PDF
L. S. GALETSKIY, O. O. REMEZOVA ст. 97 - 100

Хроніка

XVII УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСКИЙ СЕМІНАР «ГЛЯЦІАЛ І ПЕРИГЛЯЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ» PDF (Русский)
V. N. SHELKOPLYAS ст. 101 - 102
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ОСЕРЕДКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ВЧЕНИХ ГЕОЛОГІВ ТА ІНЖЕНЕРІВ (ЕAGE) PDF
D. N. BOZHEZHA ст. 103 - 104

Ювілеї

ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ ЗАГОРОДНЮ (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
  ст. 105 - 106

Втрати науки

ПАМ’ЯТІ РЯБЕНКО ВАСИЛЯ АДАМОВИЧА PDF (Русский)
  ст. 107 - 108