№ 1 (2020)

Зміст

ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРІУПОЛЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ ЗА РАХУНОК ПІДЗЕМНИХ ВОД (УКРАЇНА) PDF
V.M. Shestopalov, B.D. Stetsenko, Yu.F. Rudenko 3-16
ПОХОДЖЕННЯ І СИСТЕМАТИКА НЕОПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВИХ БЕНТОСНИХ ФОРАМІНІФЕР ПОНТО-КАСПІЮ PDF (English)
V.V. YANKO, T.O. KONDARIUK 17-33
ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКЕ ВУЛКАНІЧНЕ ПАСМО ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ (СУЧАСНИЙ АСПЕКТ) PDF
M.G. Prykhodko, N.M. Zhabina, М.I. Bogdanova 34-46
ПРО СИНОНІМІКУ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ І ВАПНЯКІВ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
I.O. Kostyk, I.V. Buchynska, M.D. Korol, A.V. Poberezhsky 47-57
АКУМУЛЯЦІЯ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СУЧАСНОМУ ҐРУНТОВОМУ ПОКРИВІ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
I.V. Kuraieva, А.О. Splodytel 58-69

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

СТРАТИГРАФІЯ ГРАНУЛІТОВИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ЇХ ГЕОЛОГО-ФОРМАЦІЙНА КОРЕЛЯЦІЯ Стаття 3. Стратиграфія гранулітових комплексів інфраструктури мегаблоків та загальна кореляція PDF (Русский)
V.P. Kyrylyuk, A.M. Lysak, A.A. Sivoronov 70-85

Ювілеї

ЛУКІН ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ (До 80-річчя від дня народження) PDF
  86-89