№ 3 (2018)

Зміст

РОЗВИТОК ГІДРОГЕОЛОГІЇ У СВІТІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ PDF (Русский) References_uk References_en
V.M. Shestopalov, A.B. Klimchouk, I.P. Onyshchenko
ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОПРОДУКТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УКРАЇНИ PDF
N.S. Ognianik, A.L. Bricks, R.B. Havryliuk
ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІДДІЛУ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ ТА СТРАТИГРАФІЇ ПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 1990-2018 РР. PDF
V.I. Poletaev, N.I. Boyarina, V.I. Efimenko, O.Ye. Kotlyar, T.I. Nemyrovska
ВИВЧЕННЯ ІМПАКТНОГО КРАТЕРОУТВОРЕННЯ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ PDF (Русский)
E.P. Gurov
ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ, ПРИКЛАДНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОЗРОБОК – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
I.D. Bagriy
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ У РАЙОНІ СРІБНЯНСЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ ЗА СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ PDF
V.A. Glon