№ 3 (2018)

Зміст

РОЗВИТОК ГІДРОГЕОЛОГІЇ У СВІТІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ PDF (Русский) References_uk References_en
V.M. Shestopalov, A.B. Klimchouk, I.P. Onyshchenko 5-58
ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОПРОДУКТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УКРАЇНИ PDF
N.S. Ognianik, A.L. Bricks, R.B. Havryliuk 59-60
ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІДДІЛУ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ ТА СТРАТИГРАФІЇ ПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 1990-2018 РР. PDF
V.I. Poletaev, N.I. Boyarina, V.I. Efimenko, O.Ye. Kotlyar, T.I. Nemyrovska 67-83
ВИВЧЕННЯ ІМПАКТНОГО КРАТЕРОУТВОРЕННЯ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ PDF (Русский)
E.P. Gurov 84-99
ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ, ПРИКЛАДНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОЗРОБОК – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
I.D. Bagriy 100-110
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ У РАЙОНІ СРІБНЯНСЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ ЗА СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ PDF
V.A. Glon 111-120