№ 2 (2020)

Зміст

Дослідницькі та оглядові статті

НИЖНЯ ВІКОВА МЕЖА УТВОРЕННЯ МЕТАТЕРИГЕННИХ ПОРІД ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНОЇ СТРУКТУРИ (СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) PDF (Русский)
G. V. Artemenko, L. V. Shumlyanskyy, S. A. Wilde 5-17
ТЕРМОДИНАМІЧНА РИФЕЙ-ФАНЕРОЗОЙСЬКА ЕВОЛЮЦІЯ ВЕРХНІХ ГЕОСФЕР: АТМОСФЕРИ, ЗЕМНОЇ КОРИ, ГІДРОСФЕРИ ТА БІОСФЕРИ PDF
R. Ya. Belevtsev, V. I. Blazhko, O. A. Visotenko, S. V. Kuzenko, B. F. Melnichenko, I. I. Mihalchenko, L. A. Petrova, S. I. Tereschenko 18-26
РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД В ПУНКТАХ ЛОКАЛІЗАЦІЇ РАВ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ PDF-1 (English) PDF-2 (English)
D. О. Bugai, P. Bayer, K. Haneke, A. Sizov, O. Tretyak, Yu. Kubko, S. Kireev, N. Molitor 27-38
ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ УРБАНІЗОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ м. БРОВАРИ PDF
A. O. Splodytel, I. V. Kuraieva, K. S. Zlobina 39-51
ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ) PDF
L. V. Samoilenko 52-62

Із історії науки

НАУКОВА ТА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО ГЕОЛОГА СТАНІСЛАВА МАЛКОВСЬКОГО (до 130-річчя від дня народження) PDF
V. І. Melnyk, K. I. Derevska, O. O. Rak 63-69

Ювілеї

90 - РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ АКАДЕМІКА ЄВГЕНА ФЕДОРОВИЧА ШНЮКОВА PDF (English)
  70-73
85-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ АКАДЕМІКА ВІТАЛІЯ ІВАНОВИЧА СТАРОСТЕНКО PDF (English)
  74-76