№ 1 (2016)

Зміст

ДО ПРОБЛЕМИ КАРБОНАТИТІВ І КАРБОНАТИТОВИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
S.G. Kryvdik ст. 7 - 20
МАКРОФЛОРИСТИЧНІ ЗОНИ СЕРЕДНЬОГО І ВЕРХНЬОГО КАРБОНУ (ПЕНСІЛЬВАНСЬКОЇ ПІДСИСТЕМИ) ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ PDF (Русский)
N.I. Boyarina ст. 21 - 35
ВПЛИВ ГЕОТЕКТОНІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ВУГЛЕНОСНИХ ФОРМАЦІЙ ЛЬВІВСЬКОГО ТА ПЕРЕДДОБРУДЖИНСЬКОГО ПРОГИНІВ PDF (Русский)
A.V. Ivanova ст. 36 - 50
ПІЗНЬОМІОЦЕН-ПЛІОЦЕНОВІ ТЕРАСИ ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКОЇ ПАЛЕОСЕДИМЕНТАЦІЙНОЇ ПРОВІНЦІЇ Стаття 1. Еволюція поглядів PDF
A.M. Karpenko ст. 51 - 68
ТЕКТОНІКА ПОКРОВО-КИРЕЇВСЬКОГО РУДОНОСНОГО ВУЗЛА ПРИАЗОВ'Я PDF (English)
N.N. Shatalov ст. 69 - 80
ЦИФРОВА СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ТАРАСІВСЬКОГО РОДОВИЩА ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВИХ РУД PDF (Русский)
S.M. Tsymbal, D.P. Khrushchov, О.P. Lobasov ст. 81 - 93
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА З МЕТОЮ ПРОГНОЗУВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ PDF
S.A. Vyzhva, O.M. Ivanik, V.V. Litvinov, M.V. Nazarenko, K.M. Bondar ст. 94 - 102
ОЦІНКА ТЕХНОГЕННИХ ВПЛИВІВ НА ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ PDF (Русский)
V.F. Rybin, E.N. Bespalova ст. 105 - 111
ВПЛИВ КОЛИВАННЯ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД НА ФОРМУВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ТА ЗАЩЕМЛЕНИХ ЛЕГКИХ НАФТОПРОДУКТІВ PDF (Русский)
N.K. Paramonova, G.I. Golub, I.N. Zapolskiy, O.I. Logvinenko, Yu.A. Negoda ст. 112 - 124
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗЧИНЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ У ТРАНСФОРМАЦІЇ СКУПЧЕНЬ ЛЕГКИХ НАФТОПРОДУКТІВ У ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
A.L. Bricks, Yu.O. Nеgoda ст. 125 - 133

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

«Це мій шлях…» (спогади і роздуми одного із піонерів освоєння вуглеводневого потенціалу надр південного сходу Дніпровсько-Донецького регіону) PDF (Русский)
A.E. Lukin ст. 134 - 136