№ 2 (2011)

Зміст

МАСИВ ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ ЯК МОЖЛИВА ІМПАКТНА СТРУКТУРА PDF (Русский)
E. P. GUROV, P. F. GOZHIK ст. 7 - 11
СТРАТИГРАФІЯ ТА УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇ ЕОЦЕНОВОГО ФЛІШУ КРОСНЕНСЬКОГО (СІЛЕЗЬКОГО) ПОКРИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ PDF
O. M. HNYLKO, S. R. HNYLKO ст. 12 - 24
КОЛОНIАЛЬНI ПIКОФОСИЛIЇ ДОКЕМБРIЮ HYMENOPHACOIDES ROBLOT 1964: СТАДIЇ ЇХ РОЗМНОЖЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ АРГУМЕНТ БIОГЕННОЇ ВЕРИФIКАЦIЇ PDF (Русский)
A. S. LOPUKHIN, O. A. LOPUKHINA ст. 25 - 36
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОГО ВІКУ ПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ PDF (Русский)
V. N. SHOVKOPLYAS, S. K. PRILIPKO ст. 37 - 41
БУДОВА ДОННИХ ОСАДКІВ БУРНАСЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я) PDF (Русский)
A. K. GRANOVA, V. O. VOLYNSKA ст. 42 - 47
ПРОБЛЕМА ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ ІЗ БІТУМНИХ СЛАНЦІВ І ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ PDF
A. A. ORLOV, N. I. EVDOSHCHUK, T. N. GALKO ст. 48 - 55
ГЛИБИННА СТРУКТУРА І СКЛАД ЗЕМНОЇ КОРИ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКА ВЗДОВЖ ГЕОТРАВЕРСУ ІІ PDF
M. M. KOSTENKO, V. I. TREGUBENKO, S. G. SLONYTSKA ст. 56 - 71
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕКТОНОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФЛІШЕВОЇ ТОВЩІ СКИБОВОГО ПОКРИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У ДОЛИНІ Р. БИСТРИЦЯ НАДВІРНЯНСЬКА PDF
Yu. M. VIKHOT, I. M. BUBNIAK, M. V. NAKAPELYUKH ст. 72 - 80
ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПРОЯВІВ ПИТНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ПРИКАРПАТТЯ PDF
V. M. SHESTOPALOV, N. P. MOISEEVA, A. J. MOISEEV, G. V. LESUK ст. 81 - 89
РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТІ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ЄМНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ ЗМІНИ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАЛЕЖНОСТІ VAN GENUCHTEN PDF (Русский)
N. K. PARAMONOVA, I. N. ZAPOLSKY, R. B. GАVRILYUK ст. 90 - 96

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПЕРИКЛІНАЛЕЙ ГІРСЬКОГО КРИМУ PDF (Русский)
I. E. LOMAKIN, V. Ye. IVANOV, A. A. PASYNKOV, A. S. TOPOLYUK, L. L. YEFREMTSEVA ст. 97 - 104
ПЕРСПЕКТИВНІ РУДОНОСНІ ПЛОЩІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF (Русский)
N. I. DERYABIN ст. 105 - 111