№ 3 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРО ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ РОЗВИВАЮТЬ ІДЕЮ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО «ГАЗОВЕ ДИХАННЯ» ЗЕМЛІ Стаття 2. Глибинні процеси дегазації надр PDF (Русский)
V.M. Shestopalov, A.N. Makarenko ст. 7 - 27
ТЕКТОНІКА І ПОХОДЖЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО ПІДНЯТТЯ PDF
G.V. Melnychuk ст. 28 - 38
ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА УЗБЕРЕЖЖЯ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ САСИЦЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я) PDF (Русский)
A.K. Granova, V.O. Volynskaya ст. 39 - 44
ВИДІЛЕННЯ І КОРЕЛЯЦІЯ СЕРГІЇВСЬКОЇ СВІТИ В НИЖНЬОМУ ВЕНДІ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ PDF
A.M. Polishchuk ст. 45 - 51
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ФОРАМІНІФЕР УКРАЇНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТРАТИГРАФІЇ PDF
M.V. Vdovenko ст. 52 - 64
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕОЛОВИХ ПОТОКІВ ТВЕРДОЇ РЕЧОВИНИ В ЗОНІ ВЗАЄМОДІЇ СУХОДОЛУ ТА МОРЯ PDF
E.I. Nasedkin ст. 65 - 73
ВІК ЗАЛІЗИСТО-КРЕМЕНИСТО-ВУЛКАНОГЕННОЇ ФОРМАЦІЇ ЧОРТОМЛИЦЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО РОДОВИЩА (СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКИЙ МЕГАБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) PDF (Русский)
G.V. Artemenko, L.V. Shumlyanskiy, A.Yu. Bekker, V.V. Demedyuk, K.I. Gogolev ст. 74 - 82
ГЕОХІМІЧНІ ТА ПЕТРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛУЖНИХ ГРАНІТОЇДІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
O.V. Dubyna, S.G. Kryvdik ст. 83 - 94
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ ЧЕРВОНОГО КРАЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НАД НАФТОВИМ РОДОВИЩЕМ ЗА ДАНИМИ СПЕКТРОМЕТРИЧНОЇ ЗЙОМКИ PDF
V.I. Lyalko, Ƶ.M. Shportiuk, O.M. Sibirtseva, S.S. Dugin ст. 95 - 103
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФАЗОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ РІДКОЇ ТА ПАРОПОДІБНОЇ ВОЛОГИ В СИСТЕМІ «ГРУНТ–ПОВІТРЯ–ВОДОЙМА» PDF (Русский)
A.B. Sitnikov, V.A. Sitnikova ст. 104 - 113