Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2019) БІОСТРАТИГРАФІЧНІ І ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ – ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація  PDF
V.Yu. Zosimovich, O.A. Sirenko
 
№ 4 (2018) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ У ВИВЧЕННІ ГЕОЛОГІЇ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ТА ЙОГО МОРІВ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ Анотація  PDF
O.P. Olshtynska, O.Yu. Mitropolsky, S.P. Olshtynsky, V.P. Usenko
 
№ 3 (2011) КОМПЛЕКСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОБ’ЄМУ І ГРАНИЦЬ СТРАТИГРАФІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПЛЕЙСТОЦЕНУ УКРАЇНИ Анотація
A. I. KROKHMAL, V. N. SHELKOPLYAS, M. S. KOMAR, N. I. DYKAN', S. K. PRYLYPKO, V. V. RUDJUK, T. F. KHRYSTOFOROVA
 
№ 1 (2011) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
V. I. LYALKO, M. O. POPOV
 
№ 4 (2018) ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРCПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ КВАРТЕРУ УКРАЇНИ У ВІДДІЛІ ГЕОЛОГІЇ АНТРОПОГЕНУ ІГН НАН УКРАЇНИ Анотація  PDF
N.I. Dykan, О.І. Krokhmal, М.S. Komar, S.К. Prylypko
 
№ 4 (2018) ВІДДІЛ СТРАТИГРАФІЇ ТА ПАЛЕОНТОЛОГІЇ МЕЗОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ – ДЖЕРЕЛО УКРАЇНСЬКОЇ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ І СТРАТИГРАФІЇ Анотація  PDF
M.M. Ivanik, N.М. Zhabina, К.V. Dykan, О.А. Shevchuk
 
№ 3 (2011) ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ РИТМИ КВАРТЕРУ УКРАЇНИ Анотація
V. N. SHOVKOPLYAS, T. F. KHRУSTOFOROVA
 
№ 2 (2015) МІКРОФОРАМІНІФЕРИ КЕЛОВЕЙСЬКИХ ТА КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ Анотація
O.A. Shevchuk, О.D. Veklych, Yu.B. Dorotyak
 
№ 4 (2011) ОЦІНКА ДИНАМІКИ НЕСПРИЯТЛИВИХ ГІДРОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) Анотація
V. I. LYALKO, A. S. VICTOROV, A. I. SAKHATSKY, Y. V. KOSTYUCHENKO
 
№ 1 (2012) ТЕКТОНІКА ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ ЛІТОСФЕРИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПРИПОВЕРХНЕВИХ СТРУКТУРАХ НА РІВНІ ЕРОЗІЙНОГО ЗРІЗУ РАННЬОГО РИФЕЮ
Стаття 2. Породні асоціації та стратиграфічні розрізи байкалід тектоно-термальних поясів і протоплатформних блоків докембрійської основи України
Анотація
V. A. RYABENKO, T. P. MIKHNITSKAYA, M. V. BAN'KOVSKIY
 
№ 1 (2011) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РОЗЧИНЕНИХ У ҐРУНТОВИХ ВОДАХ НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ НА ДІЛЯНЦІ АЕРОДРОМУ М. МИКОЛАЇВ (УКРАЇНА) Анотація
A. L. BRICKS, R. B. GAVRILYUK
 
№ 4 (2011) ТЕКТОНІКА ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ ЛІТОСФЕРИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПРИПОВЕРХНЕВИХ СТРУКТУРАХ НА РІВНІ ЕРОЗІЙНОГО ЗРІЗУ РАННЬОГО РИФЕЮ. СТАТТЯ 1. ПРИПОВЕРХНЕВІ СТРУКТУРИ РАННЬОБАЙКАЛЬСЬКОГО ТЕКТОГЕНЕЗУ, ЯКІ УСПАДКУВАЛИ ТЕКТОНІКУ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ УКРАЇНИ Анотація
V. A. RYABENKO, T. P. MIKHNITSKAYA, M. V. BAN'KOVSKIY
 
№ 1 (2013) МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ НАФТОГАЗОНОСНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація  PDF
P.F. GOZHYK, M.М. IVANIK, N.V. MASLUN, G.V. KLIUSHYNA
 
№ 3 (2012) СТРАТИГРАФІЯ ПАЛЕОЦЕНОВО-ЕОЦЕНОВОГО ФЛІШУ СВИДОВЕЦЬКОГО ПОКРИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Анотація  PDF
O. M. HNYLKO, S. R. HNYLKO
 
№ 3 (2011) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ТИТАНУ УКРАЇНИ Анотація  PDF
L. S. GALETSKIY, O. O. REMEZOVA
 
№ 4 (2015) ДО СТРАТИГРАФІЇ ПАЛЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ КАНІВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я Анотація
V.Yu. Zosimovich, T.S. Ryabokon, M.M. Tsyba, T.V. Shevchenko
 
№ 1 (2014) ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ КЕМБРІЮ, ОРДОВИКУ, СИЛУРУ І ДЕВОНУ УКРАЇНИ (1993-2013 рр.) Анотація  PDF
L.I. Konstantinenko, O.I. Berchenko, O.Yu. Kotlyar, V.I. Poletaev, V.I. Efimenko
 
№ 2 (2011) ПРОБЛЕМА ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ ІЗ БІТУМНИХ СЛАНЦІВ І ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
A. A. ORLOV, N. I. EVDOSHCHUK, T. N. GALKO
 
№ 1 (2013) БУДОВА ЧЕРЕПА PUPPIGERUS NESSOVI AVERIANOV, 2005 (REPTILIA, TESTUDINES, CHELONIIDAE SENSU LATO) ІЗ СЕРЕДНЬОЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ Анотація
E.A. ZVONOK
 
№ 1 (2012) ПРО СТРУКТУРУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД Анотація
V. M. SHESTOPALOV, N. I. SINITSYN, V. A. ELKIN, A. Ju. MOISEEV, N. P. MOISEEVA, O. V. BETSKIY
 
№ 3 (2011) ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ Анотація  PDF
M. G. DEMCHYCHYN, E. N. PILIPCHUK, L. V. SAMOYLENKO, V. N. YELIN, V. V. NAZARENKO, A. V. DUBYTSKAYA
 
№ 3 (2011) ПЕТРОЛОГІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЄНІТІВ ВЕЛИКОВИСКІВСЬКОГО МАСИВУ (КОРСУНЬ–НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ПЛУТОН, УКРАЇНА) Анотація  PDF
S. G. KRIVDYK, N. V. BEZSMOLOVA
 
№ 1 (2012) ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ МАГНЕЗИТУ УКРАЇНИ Анотація
L. S. GALETSKY, O. O. REMEZOVA, . M. LUPYNOS S, D. V. PRUTSKOV, V. V. SIVAK
 
№ 2 (2017) НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ПАЛІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ТА НИЖНЬОНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА Анотація
E.A. Sirenko
 
№ 1 (2019) ВАГОМИЙ ВНЕСОК ВІДДІЛУ ГЕОЛОГІЇ КОРИСНИХ КОПАЛИН ІГН НАН УКРАЇНИ У РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ГЕОЛОГІЇ ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ Анотація  PDF
O.O. Remezova, S.P. Vasilenko
 
1 - 25 з 27 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо